Методичнi вказiвки до виконання завдання з курсу “Комп’ютерна графіка” засобами графічного пакету АСАD, страница 4

Команда: Фаска або "Enter",   (для відновлювання команди) (Режим ОБРЕЖЬ) Текущие значения: Длина1 = 10.00, Длина2 = 10.00 ПОЛилиния/Длина/Угол/РЕЖим/Метод/<Выберите первый отрезок>: вказати прицілом пряму Т4-Т16.

Выберите второй отрезок: [select second line] вказати пряму Т1-Т5.

• Визначимо центр кола радіусом 25 мм, для цього побудуємо його радіус.

Команда: Отрезок

От точки:  - визначити координати характерної точки (точки перетину) способом об'єктної прив'язки - перемістити курсор в окіл точки Т6 та при появі символу підтвердити знайдену точку

До точки: @25<210 (проведення прямої Т6-Т7 в полярній системі координат) о точки: "Enter" - завершити роботу з командою.

• Побудуємо це коло - лівий кінець прямої Т6-Т7 є його центром. Команда: Круг   

ЗТ/2Т/ККР/<Центр>: кон [англійська - end] або визначення координат її характерної точки (кінцевої) способом об'єктної прив'язки - перемістити курсор в точку Т7 та при появі символу підтвердити знайдену точку.

Диаметр/<Радиус>: 25 (величина радіуса кола).

• Побудуємо сполуку радіусом 17 мм.

Команда: Круг

 ЗТ/2Т/ККР/<Центр>: ККР [в англійській версії - TTR] - обираємо метод побудови кола, як дотичного до двох даних ліній на кресленні (кола R30 та щойно побудованого)

Направление касательной: [Enter Tangent spec:] вказати прицілом перше коло R30 (точку треба обирати якнайближче до уявлюваної точки дотику -Т12)

Направление второй касательной: [Enter second Tangent spec: ] вказати прицілом друге коло - R25 (в точці Т11)

Радиус: <25.00>: 17 (радіус кола).

• Побудуємо дотичну до кола радіусом 30 мм.

Команда: Отрезок

Дані (опції), що вводяться:

0,0 (координати точки початку прямої Т1)

кас [англійська - tan] або ? - визначення координат точки дотику способом

об'єктної прив'язки. На запит системи:

к (до чого) - вказати прицілом коло радіусом 30 мм біля точки, що припускається як точка дотику (Т1З) та при появі символу   підтвердити знайдену точку "Enter" - завершити роботу з командою.

• Накреслимо сполуки прямих дугою радіусом 10 мм. Для цього можна використати команду "Круг" ["Circle"] з опцією ККР [ttr] (як було показано раніше), або команду "Сопряги" (як і "Фаска" вона виконується в два прийоми).

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Сопряги (СОП)

Fillet (F)

Редакт => Сопряжение Modify => Fillet

Команда: Сопряги - спряження, по-перше слід задати радіус

Command: Fillet

(Режим ОБРЕЖЬ) Текущий радиус

(TRIM mode) Current fillet

сопряжения = 0.50

radius = 0.50

ПОЛилиния/РАДиус/РЕЖим/

Polyline/Radius/Trim/

<Вы6ерите первый объект>: рад

Введите радиус сопряжения ,<0.50>:10

<Select first object>: r

Команда: Сопряги або "Enter"   (для відновлювання команди) (Режим ОБРЕЖЬ) Текущий радиус сопряжения = 10.00

ПОЛилиния/РАДиус/РЕЖим/<Выберите первый oбъeкm>: вказати прицілом

об'єкти сполучення: пряму Т1-Т5 (навколо точки Т9)

Выберите второй объект: вказати пряму, дотичну до кола радіусом 30 мм (Т14).

Допоміжні побудови для зовнішнього контуру виконані.

Не забудьте зберегти креслення!

Перейдемо до креслення внутрішнього контуру.

• Побудуємо бічну сторону трикутника (вона повинна бути паралельна дотичній зовнішнього контуру). Для цього використаємо команду "Подобие", що дозволяє будувати еквідистантні лінії.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Подобие (ПОД)

Offset (О)

 Редакт => Подобие

Modify => Offset

Команда: Подобие

Command: Offset

Величина смещения или Точка <Точка>: 49 - задаємо відстань зміщення об'єкта

Offset distance or Through <Through>:49

Выберите oбъeкm для создания ему подобных: вказати прицілом лінію, дотичну до кола радіусом 30 мм

Select object to offset:

Сторона смещения? вказати напрямок, в якому буде зміщено об'єкт (курсором показати точку справа від лінії)

Side to offset?

Выберите обьект для создания ему подобных:"Enter" - завершити команду.

Select object to offset:

Подовжимо отриману лінію до осі симетрії (або верхнього кола).

Команда російської версії

Команда англійської версії

Піктограма

Використання меню

Удлини (У)

Extend (ЕХ)

Редакт => Удлинить

Modify => Extend

Команда: Удлини - подовження лінії

Выберите граничные кромки: (PROJMODE = ПСК, EDGEMODE = Не удлинять)

Command: Extend

Select boundary edges: (Projmode = UCS, Edgemode= No extend)

Выберите oбъeкmы: наведено інформацію про поточні режими роботи; необхідно показати на кресленні лінії, що є граничними кромками (до яких треба подовжити інші лінії) показати у вигляді граничної кромки осьову лінію (або коло)

Select objects:

1 найден(ы)

I found

Выберите объекты: "Enter" - завершити вибір об'єктів для границі

Select objects:

<Выберите обьект, который нужно удли-нить>/Проекция/Кромка/Отмени: вказати об'єкт для подовження (відрізок, побудований командою "ПОДОБИЕ"). Прицілом показати на відрізку точку, що знаходиться поблизу кінця, який подовжується

<Select object to extend>/ Project/Edge/Undo:

<Выберите объект, который нужно удли-нить>/Проекция/Кромка/Отмени: "Enter"

<Select object to extend>/ Project/Edge/Undo: