Методичнi вказiвки до виконання завдання з курсу “Комп’ютерна графіка” засобами графічного пакету АСАD, страница 7

Примітка. У випадку, коли центри чотирьох кіл діаметром 15 мм були б розташовані на колі під однаковими кутами один до одного, для їх побудови слід було б у відповідь на запит команди "массив" про вибір способу побудови ввести К (круговий)  Р (polar)], після чого з'являлись би такі запроси:

Команда: Массив

Выберите обьекты: вказати щойно накреслене коло

1 найден(ы)

Выберите обьекты: "Enter"

Прямоугольный или Круговой массив (<П>/К): к [англійська - р] вибір

       кругового способу побудови масиву Базовая/<Центр массива>; [англійська - Base/<Specify center point of array>: ] вказати потрібну точку центра масиву

Число элементов: [англійська - Number of items:] 4

Угол заполнения (+=npc, -=nc) <3б0>: [англійська -Angle to fill (+=ccw. -=cw) <360>:] "Enter" для підтвердження, або ввести потрібний кут (додатній, якщо обертати треба проти годинникової стрілки, від'ємний - якщо за нею)

Поворачивать обьекты при копировании? <Д>

[англійська - Rotate objects as they are copied? <Y>] "Enter" для підтвердження, або н - якщо обертати не треба.

• Побудуємо один з малих шестикутних отворів (лівий).

Команда: Мнугол

Дані (опції), що вводяться:

6 - число сторін многокутника;

100,20 - координати точки центра многокутника;

в, або "Enter" - вибір способу побудови многокутника, вписаного в коло;

7.5 - радіус описаного кола.

• Змінимо його товщину лінії.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Полред

Pedit (РЕ)

Редакт => Обьекты => Полилиния Modify => Object => Polyline

Команда: Полред - редагування полілінії

Command: Pedit

Выберите полилинию: вказати щойно накреслений шестикутник

Select polyline:

Разомкни/Добавь/Ширина/Вершина/СГладь/

Open/Join/Width/ Edit vertex/Fit/

Сплайн/Убери сгл./Типлин/Отмени/выХод

Spline/Decurve/Ltype gen/Undo/eXit

<Х>: ш

<Х>: w

Новая ширина для всех сегментов: 0.7

Enter new width for all segments: 0.7

Разомкни/Добавь/Ширина/Вершина/Сгладь/

Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/

Сплайн/Убери сгл./Типлин/Отмени/выХод

Spline/Decurve/Ltype gen/Undo/eXit

<Х>: х, або "Enter" - завершення команди.

<X> х, або "Enter"

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Копируй (КП)

Copy (CO)

Редакт => Копировать

 Modify => Copy

Команда: Копируй - копіювати

Command: Copy

Выберите oбъeкmы: - вказати шестикутник (його довільну сторону)

Select objects

Выберите oбъeкmы: "Enter" - завершити вибір об'єктів

Select objects:

<Базовая точка или перемещение>/

<Base point or displacement>/

Несколько: 100,20 - координати базової точки

Multiple:

Вторая точка перемещения: 120,120 - координати нового положення базової точки.

Second point of displacement:

Примітка. У відповідь на питання: <Базовая точка или перемещение> можна ввести вектор переміщення ( 20,0 ), на другий запит <Вторая точка перемещения> достатньо натиснути "Enter" - результат буде той самий.

• Обведемо трикутник.

Команда: Плиния

Далі треба обвести трикутник, використовуючи прив'язку "ПЕР"  до точок перетину сторін. Після обведення двох сторін можна використати опцію "Замкни" [англійська "CLose"].

• Так само обведемо частину великого шестикутника. Для повторення (відновлення) команди "плиния", достатньо нажати клавішу "Enter".

• Після обведення креслення слід "заморозити" шар "ДОПОМІЖНИЙ".

Для цього треба розкрити вікно керування шарами і в рядку, що відповідає шарові, клацнути лівою кнопкою "миші" на другій позначці - "сонечко"  зміниться на "сніжинку" . Далі слід натиснути клавішу "Enter". (Якщо буде потрібно "розморозити" шар, достатньо ще раз вказати цю позначку - "сніжинка" зміниться на "сонечко").

• Перейдемо до шару "ОСЬОВІ" та проведемо осьові лінії для верхнього кола.

Команда: Отрезок

От точки: викликати прив'язку  (або "цен" [''сеп"]та вказати довільну точку верхнього кола

К точке: познайомимося ще з одним дуже зручним способом впровадження точок - способом відстаней. Для цього увімкнути  режим "орто", перемістити курсор вгору (вертикальна лінія) та впровадити з клавіатури потрібну відстань - 30 (радіус 25 мм та 5 мм - вихід осьової лінії за контур)

К точке: "Enter" - завершення команди.

Для проведення горизонтальної лінії слід відновити попередню команду, точку початку знову задати в центрі кола, іншу точку - перемістити курсор вліво, ввести відстань (30) та закінчити команду.

• Подовжимо побудовані лінії за точку центра.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Увеличь (УВ)

Lengthen (LEN)

Редакт => Увеличить

Modify => Lengthen