Методичнi вказiвки до виконання завдання з курсу “Комп’ютерна графіка” засобами графічного пакету АСАD, страница 10

Команда: Рзмпарал

Command: Dimаligned

Начало первой выносной линии или ENTER -для вибору: за допомогою прив'язки  ("кон") або  ("пер") вказати верхню вершину трикутника

First extension line origin or press ENTER to select: за допомогою прив'язки "end" або "int" вказати вершину трикутника

Начало второй выносной линии: за допомогою прив'язки  "нор" вказати відрізок Т1З-Т14, щоб знайти основу перпендикуляра

Second extension line origin: за допомогою прив'язки "per" вказати відрізок Т1З-Т14

Положение размерной линии (Мтекст/ Текст/Угол): показати потрібне положення розмірної лінії

Dimension line location (Mtext/ Text/Angle):

Размерный текст = 49.

Dimension text = 49

Розмір ''5 мм" будується аналогічно. Щоб розмірне число поставити на полиці слід вказати цей розмір, викликати команду "Свойства", далі у вікні, що з'явиться, натиснути кнопку «формат...» [«format...»] та ввімкнути режим тексту «Снаружи горизонтально» [«Outside Horizontal» ] (поставити відмітку у віконці).

• Побудуємо лінію, яка з'єднає кінцеву точку другої виносної лінії розміру 49 мм з точкою Т1.

Команда: Отрезок

От точки: викликати прив'язку  або "кон" ["end"]) та показати кінцеву точку другої виносної лінії

К точке: 0.0

К точке: "Enter" - завершення команди.

• Перейдемо до проставлення розмірів діаметрів та радіусів.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

РЗМРАДИУС

(РРА)

DIMRADIUS

(DRA)

Размеры => Радиус

Dimension => Radius

Команда: Рзмрадиус

Command: Dimradius

Выберите дугу или круг: курсором вказати

дугу R10 в правому нижньому куті деталі

Select arc or circle

Размерный текст = 10 (повідомлення)

Dimension text = 10

Положение размерной линии (Мтекст/

Dimension line location (Mtext/

Текст/Угол): показати потрібне положення розмірної лінії

Text/Angle):

Примітка. Якщо точка, що задає положення розмірної лінії, розташована всередині дуги або кола, розмірне число також буде всередині та написане паралельно розмірній лінії; якщо точка буде зовні, розмірне число буде виконано на полиці та розташовано горизонтально. Ці параметри можна змінювати кнопкою «формат» при редагуванні розміру, або розмірного стилю.

Так само будуються всі інші розміри радіусів.

Побудова розмірів діаметрів виконується аналогічно.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

РЗМДИАМЕТР

(РДИ)

DIMDIAMETER

 (DDI)

Размер => Диаметр

Dimension => Diameter

Команда: Рзмдиаметр

Command: Dimdiameter

Выберите дугу или круг: курсором показати одне з кіл діаметр.15

Select arc or circle:

Размерный текст = 15

Dimension text = 15

Положение размерной линии (Мтекст/

Dimension line location (Mtext/

Текст/Угол): показати положення розмірної лінії зовні контуру деталі - так, щоб з'явилась полка та було достатньо місця для напису ''4 отвори"; сам напис виконаємо після закінчення цієї команди, за допомогою команди "ДТЕКСТ"

Text/Angle):

• Щоб побудувати розміри описаних кіл для шестикутників, треба спочатку ці кола накреслити за допомогою команди "Круг". Саме креслення діаметрів не викликає питань.

• Контури шестикутників в місцях перетину з розмірними стрілками слід розірвати.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

РАЗОРВИ

(РА)

BREAK

(BR)

Редакт => Разорвать Modify => Break

Команда: Разорви

Command: Break

Виберите объект: курсором показати

потрібний об'єкт

Select object

Вторая точка (или П для первой точки):
можна показати другу точку на обраній лінії - буде видалена частина між точкою, за допомогою якої об'єкт було обрано та другою точкою; або знов задати першу точку за допомогою опції п

Enter second point (or F for first point): f

Первая точка: якщо у відповідь на
попередній запит було введено "п" можна показати першу точку розриву

Enter first point:

Вторая точка: показати другу точку
розриву
(слід мати на увазі, що на колі та дузі частина видаляється у напрямку проти годинникової стрілки).

Enter second point

За допомогою наведених команд треба викреслити усі                                                                 необхідні розміри.
Далі, в процесі редагування креслення, слід привести розміри  відповідно до стандартів ЄСКД. При проставленні розмірів застосована висота шрифту 3.5 мм.

6. Заштрихувати потрібні ділянки креслення.

Для виконання штрихування, по-перше, треба перейти до  шару "штриховка" ["hatch"].

• Виконуємо штрихування (рекомендується використовувати діалогове вікно).

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання .меню

Штрих (-Ш) Кштрих (Ш, KШ)

Hatch (Н)

Bhatch (Н, ВИ)

Рисование => Штриховка Draw => Hatch

При використанні команди "штрих" ["hatch"], набраної з клавіатури повністю, або при впровадженні скороченого імені, якому передує дефіс, завдання опцій іде в командному рядку.

При впровадженні команди "кштрих" ["внатсн"] з клавіатури, вибору з меню, або за допомогою піктограми з'являється діалогове вікно .