Методичнi вказiвки до виконання завдання з курсу “Комп’ютерна графіка” засобами графічного пакету АСАD, страница 9

Почнемо з лінійних розмірів:

·  перший найближчий до контуру - 15 мм

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

РЗМЛИНЕЙНЫЙ (РЛИ)

DIMLINEAR (DLI)

Размеры => Линейный

Dimension => Linear

Команда: Рзмлинейный

Command: Dimlinear

Начало первой выносной линии или  ENTER -для выбора: 32,0 - координати початку першої виносної лінії (якщо включено прив'язки, можна підвести курсор до цієї точки та при появі захвату прив'язки вказати її; "enter" натискати не можна, оскільки лінії, яка вимірюється, немає).

First extension line origin or press ENTER to select: 32,0

Начало второй выносной линии: 47,0 - координати початку другої виносної лінії (або прив'язка)

Second extension line origin: 47,0

Положение размерной линии (Мтекст/

Dimension line location (Mtext/

Текст/Угол/Горизонтальный/Вертикальный/

Text/Angle/Horizontal/Vertical/

Повернутый): 35,-10 - задана точка, координата X якої розташована між виносними лініями, a Y на 10мм нижче за базову лінію деталі

Rotated): 35,-10

Размерный текст = 15

Dimension text = 15

*  наступні - ланцюгові розміри - 32 та 25 мм.

Перший розмір ставимо як звичайний лінійний розмір:

Начало первой выносной линии: 0,0

Начало второй выносной линии: 32,0, або використовуємо прив'язку Положение размерной линии (Мтекст/Текст/Угол/ Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый): 20,-18.

Для другого розміру використовуємо ланцюговий метод.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

РЗМЦЕПЬ (РЦП)

DIMCONTINUE (ОСО)

Размеры => Цепь

Dimension => Continue

Команда: Рзмцепь

Command: Dimcontiniie

Начало второй выносной линии или

Specify a second extension line

(Отмени/<Вы6ор>): 57,0  або прив'язка

origin or (Undo/<Select>): 57,0

Размерный  текст = 25

Dimension text = 25

Начало второй выносной линии или (Отмени/<Выбор>): "Enter" - завершення команди (або "Esc" - щоб перервати команду)

Specify a second extension line

origin or (Undo/<Select>):

"Enter" або "Esc"

Выберите размер для продолжения: "Enter" - завершення команди (якщо на попередній запит була натиснути клавіша "Esc", цього запиту не буде).

Select continued dimension: "Enter"

·  тепер проставимо розміри 20, 40 та 120 мм, як базові

Перший - знову як звичайний лінійний розмір:

Начало первой выносной линии: 120,0, або прив'язка

Начало второй выносной линии: 100,0, або прив'язка

Положение размерной линии (Мтекст/Текст/Угол/

Гopuзoнmaльный/Вертикальный/Повернутый): 110,-10.

Другий та третій розміри проставляємо як базові.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

РЗМБАЗОВЫЙ (PБA)

DIMBASELINE (DBA)

Размеры => Базовий

Dimension => Baseline

Команда: Рзмбазовый

Command: Dimbaseline

Начало второй выносной линии или

(Отмени/<Выбор>): 80,0 або прив'язка

Specify a second extension line

 origin or (Undo/<Select>): 80,0

Размерный текст = 40

Dimension text = 40

Начало второй выносной линии или

(Отмени/<Выбор>): 0,0  або прив'язка

Specify a second extension line

 origin or (Undo/<Select>): 0,0

Размерный текст = 120

Dimension text = 120

Начало второй выносной линии или (Отмени/<Выбор>): "Enter" - завершення команди (або "Esc" - щоб перервати команду)

Specify a second extension line

origin or (Undo/<Select>): "Enter" або "Esc"

Выберите базовый размер: "Enter" - завершення команди (якщо на попередній запит була натиснута клавіша "Esc", цього запиту не буде).

Select base dimension: "Enter"

·  проставимо горизонтальний розмір 10 мм (інший спосіб - послідовно вказуємо кінцеві точки відрізка фаски).

Начало первой выносной линии или ENTER - для выбора: "Enter" Выберите обьект для нанесения размера: вказати відрізок фаскиПоложение размерной линии (Мтекст/Текст/Угол/

Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый): 130,-10

Размерный текст = 10.

·  інші лінійні розміри (крім нахилених) виконуються аналогічно.

Для того, щоб проставити розміри з зірочками, треба у відповідь на запит: Положение размерной линии (Мтекст/Текст/Угол/

Горизонтальный/Вертикальный/Повернутий): ввести літеру "т" ["t"] (текст).

Далі у відповідь на запит: Размерный текст <ххх.ххх>: ввести потрібне число та символ ''*'', після чого задати положення розмірної лінії.

·  проставимо розміри 49 та 5 мм (нахилені).

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

РЗМПАРАЛ

 (РПА)

DIMALIGNED

(DAL)

Размеры=>Параллельный

Dimension=>Aligned