Методичнi вказiвки до виконання завдання з курсу “Комп’ютерна графіка” засобами графічного пакету АСАD, страница 2

1. З урахуванням розмірів зображення визначаємо потрібний формат, обираємо початок координат та на шарі “осьові” (осевые, OSI) провести всі необхідні осьові лінії (назви шарів залежать від використаного прототипу креслення: українські назви _ДСТ, російські - _ГОСТ, англійські - ESKD).

2.  На шарі “допоміжний” (вспомогательный, temp) виконуємо побудову креслення в тонких лініях:

- скориставшись командами Отрезок [Line] та Фаска [Chamfer], будуємо прямолінійні дільниці контуру;

- скориставшись командою Круг [Circle], будуємо всі кола та дуги, для яких відомий центр та радіус (дуги сполук будуть побудовані пізніше);

- скориставшись командою Сопряги [Fillet] або Круг/ККР [Circle/TTR], будуємо сполуки існуючих елементів дугами (колами) заданих радіусів, виконавши, в разі потреби, графічне визначення їх центрів;

- виконуємо необхідні перетворення креслення (зсув, обертання, симетрія, масив та ін.), скориставшись командами Подобие [Offset], Поверни [Rotate], Зеркало [Mirror], Массив [Array], Копируй [Сору], Удлини [Extend].

3.На шарі осн_контур _внут або осн_ контур_зовн (осн_контур_внут / осн_контур_внешн, draw) обводимо креслення, скориставшись командою Плиния [Pline], та "заморожуємо" допоміжний шар.

4. На шарі розміри_модельні (размеры, dim) проставляємо розміри, скориставшись відповідними командами.

5. У разі необхідності заштрихувати задані ділянки креслення на шарі штриховка (штриховка, hatch) за допомогою команди Кштрих [Bhatch].

6. Переходимо у простір паперу та на шарі o_format заповнюємо основний надпис, скориставшись командою Дтекст [Dtext].

7. Зберігаємо креслення, скориставшись командою Сохрани [Save] (цю дію треба виконувати кожні 10-15 хвилин для запобігання втрати креслення).

8. Роздруковуємо (виводимо на графопобудівник) готове креслення за допомогою команди Черти [Plot].

9. Завершуємо роботу з пакетом, скориставшись командою Покинь [Quit], або натиснувши кнопку в правому верхньому куті вікна системи.

10. Закінчуємо поточний сеанс роботи комп'ютера, скориставшись розділом меню кнопки «Пуск» [«Start»] "Завершение работы..." ["Shut Down..."] (або "Завершение сеанса..." ["Log off..."]).

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕННЯ

Розглянемо порядок виконання креслення плоского контуру. Наведені елементи та розміри служать для демонстрації основних можливостей пакета AutoCAD.

Після введення з клавіатури імені (опції) команди або координат точки треба натиснути клавішу "Enter". Для вибору піктограм або об'єктів та задання точок за допомогою "миші" слід натиснути її ліву кнопку.

1. Обирання формату та задання зручної системи координат

• В екранному меню обираємо розділ "Оформление", рядок "Формат" та потрібні розміри аркуша (210х297). Далі слід відповісти на запитання про креслення основного і бокового написів та використання робочого простору екрану (для підтвердження запропонованих в дужках значень достатньо натиснути клавішу "Enter").

Примітка. Для випадків, коли заздалегідь невідомі потрібні розміри формату, цю операцію можна виконувати після накреслення необхідних зображень.

• Обираємо зручний початок системи координат:

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Пск

Ucs

Сервис => Пск => Начало

Tools => Ucs => Origin

Команда: Пск

Command: Ucs

Начало/ZОсь/З точки/Обьект/Вид/Х/Y/Z

Origin/Zaxis/3point/Object/View/X/Y/Z

/Пpeдыдущ/Зaмeни/Coxpaнu/Удaлu/?/<Mup>:н

/Prev/Restore/Save/Del/?/< World>: o

Начало координат <0,0,0>: 42,160

Origin point <0,0,0>  42,160

2. Накреслення  осей

Для креслення осей необхідно перейти у відповідний шар, на якому всі елементи будуть виконуватися штрих-пунктирною лінією.

• Перейти з поточний шару в інший. Для цього треба розкрити список шарів у панелі властивостей та підсвітити назву потрібного шару ("ОСЬОВІ" ) .

Примітка. Якщо деякий шар відсутній у списку, його можна створити за допомогою команди "слой" ["layer"] (з використанням діалогового вікна), або команди "-слой"    ["-layer"] (з командного рядка).

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Слой (СЛ)

Layer (LA)

Формат => Слой... Format => Layer...

Команда: -слой

Command: -layer

?/Создай/Установи/Новый/Вкл/Откл/Цвет/

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color

Типлинии/Заморозь/Разморозь/Блок/

/Ltype /Freeze/Thaw/Lock/

рАзблок: у (перехід на новий шар)

Unlock: s

Креслимо вісь, яка зазначена на прикладі під номером “2”.

Команда: Отрезок

От точки: 57,0 "Enter"

К точке: 57,48 "Enter"

К точке: "Enter"

(Для креслення цієї лінії можна було б використати команду копіювання:

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Копируй (КП)

Copy (CO)

Редакт => Копировать Modify => Copy

Команда: Копируй

Command: Copy

Выберите oбъeкmы: п (вибір останньої накресленої лінії)

Select objects: l

1 найден(ы)

1 found

Выберите обьекты: "Enter" завершення вибору об'єктів

Select objects: "Enter"

< Базовая точка или перемещение>/

<Base point or displacement>/

Несколько: 25,0 (вектор переносу)

Multiple: 25.0

Вторая точка перемещения: "Enter"(друга точка не потрібна, тому що задано вектор).

Second point of displacement:

"Enter"

Таким чином можна побудувати і другу горизонтальну осьову лінію . Для відновлювання команди можна натиснути клавішу "Enter").