Методичнi вказiвки до виконання завдання з курсу “Комп’ютерна графіка” засобами графічного пакету АСАD, страница 11

Команда: Штрих

Command. Hatch

Образец или (?/Заливка/Созданная пользователем)

Enter pattern name or [?/Solid/User defined]

<ANGLE>: с- завдання стандартного типу штрихування

<ANGLE>:a

Угол наклона штриховки <0>: 45 - кут нахилу ліній штрихування

Angle or crosshatch lines <0>: 45

Шаг штриховки <1.0000>: 1 - відстань між лініями штрихування

Spacing between lines <1.0000>: 1

Штриховать крест-накрест? <Н> н (або "Enter") - відмова від подвійного (хрест-навхрест) штрихування

Double hatch area? <N>

Выберите контури штриховки  или ENTER для создания полилинии

Select hatch boundaries or press ENTER for direct hatch option

Выберите объекты: показати об'єкти, що будуть межами області штрихування

Select objects

1 найден(ы)

1 found

Выберите объекты: продовжити вибір об'єктів, для закінчення вибору - "Enter"

Select objects:

При використанні діалогового вікна слід виконати такі дії:

1. Розкрити рядок "стандартний" ["predefined"] в ділянці "тип образца" ["pattern type"] та обрати режим "по типу линии" ["user-defined"].

2. У віконці "угол" ["angle"] ділянки "свойства образца" ["pattern properties"] задати потрібний кут нахилу: 45 або 135 градусів.

3. У віконці "расстояние" ["spacing"] задати відстань між лініями штрихування: рекомендується 2 (або 3) міліметри.

4. Натиснути кнопку «указание точек » [«pick points »] ділянки "контур" ["boundary"] та курсором вказати внутрішні точки ділянок креслення, що треба заштрихувати (запит на вказівку точок буде повторюватись, доки не буде натиснуто "Enter").

5. Після повернення в діалогове вікно треба натиснути кнопку «Выполнить» [«Apply»] для виконання штрихування.

Примітка. Можна було б також скористатись кнопкою «Выбор обьектов» [«Select objects»] ділянки "контур" ["boundary"] та курсором показати об'єкти, що будуть межами області штрихування.

При необхідності можна використати стандартні зразки штрихування. Для цього треба в ділянці "тип образца" перемкнути поточний режим на "Стандартний" ["Predefined"], натиснути кнопку «Образец...» [«Pattern...»j та обрати бажаний тип штрихування для різних матеріалів.

Треба мати на увазі, що контур штрихування має бути замкненим, не вміщати зайвих частин ліній та не мати ділянок, що обведені кілька разів, в іншому разі результат операції буде помилковим. Якщо таке сталося, треба перевірити замкненість контуру, розірвати (за допомогою команди "Разорви" ["Break"]) лінії контуру, де це потрібно, та видалити (за допомогою команди "Сотри" ["Erase"]) зайві лінії.

Інший спосіб виправлення може полягати в повторному обведенні ділянки, що підлягає штрихуванню, на поточному шарі та тимчасовому "заморожуванні" інших шарів.

7. Оформлення креслення та заповнення основного напису

Розміщаємо креслення на форматі.

При виконанні креслення побудови виконувались в просторі моделі в режимі одного видового екрану (екранів, що не перекриваються) - в інформаційному рядку режими "модель" та "неперекр" ["model" та "tile"] були ввімкнені (яскраві). Для переходу до формату, що був накреслений на початку роботи, треба перейти до режиму екранів, що "плавають",  двічі клацнути в ділянці "неперекр" ["tile"]. На екрані з'явиться формат, жовта рамка видового екрану та креслення (можливо в зменшеному вигляді). Далі треба задати масштаб розміщення моделі в форматі.

 Примітка. Якщо екран буде пустим, треба задати потрібний формат креслення.

.

Команда: Покажи ([Zoom]. 

Дані (опції), що вводяться:

1х_р [символи "х" та "р" - англійські, між ними символ підкреслення ''_''] - задати масштаб 1:1 (якщо 0.5х_р - 1:2, якщо 2х_р - 2:1).

Тепер слід правильно розташувати креслення на форматі.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Пан (ПА)

Pan (Р)

Вид => Панорамировать» =>

В реальном времени

 View => Pan => Real Time

Після виклику цієї команди на екрані з'явиться "рука". Якщо переміщати "мишу" при натиснутій лівій кнопці, креслення деталі також буде пересуватись всередині формату. Коли креслення прийме потрібне положення, кнопку "миші" треба відпустити та натиснути клавішу "Esc".

Наступний крок - "заморожування" шару "VPORTS" - рамка видового екрану повинна стати білою.

• Заповнити основний напис та задати технічні вимоги.

Для заповнення основного напису треба перейти у простір аркуша - двічі клацнути в ділянці "модель" ["model"] - напис повинен змінитись на "лист" ["paper"] та перейти на «lap "FORMAT" заздалегідь, якщо треба, "розморозивши" його. Обрати зручний масштаб зображення.

Команда: Покажи:  все [англійська - аll] - показати все креслення.

Команда: Покажи: курсором вказати по черзі дві діагональні точки прямокутного вікна - вибирається на полі креслення так, щоб в ньому розмістилося зображення основного напису.

Виконати потрібні написи.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Дтекст (ДТ)

Dtext

(DT)

Рисование => Текст =>Однострочный

Draw => Text => Single Line Text