Методичнi вказiвки до виконання завдання з курсу “Комп’ютерна графіка” засобами графічного пакету АСАD, страница 12

Команда: Дтекст - виконати напис

Command: Dtext

Выравнивание/Стиль/<Начальная точка>: показати точку початку напису, наприклад в графі "виконав"

Justify/Style/<Start point>:

Высота <3.50>: ввести потрібну висоту, 3.5 - для прізвищ, 7 - для масштабу або назви креслення, 10 - для назви завдання та коду креслення

Height <3.50>:

Угол поворота <0>: "Enter" - дія підтвердження горизонтального розташування напису

Rotation angle <0>:

Текст: впровадити потрібний текст

Text:

Текст: "Enter" - для завершення команди.

Text:

Попередня команда повторюється декілька разів до заповнення всіх потрібних граф основного напису, з використанням шрифтів №3.5, №7 та №10.

* Задати потрібні технічні вимоги. Над основним написом у разі потреби спід записати технічні вимоги, наприклад: Невказані радіуси -  3 мм. * Розміри для довідок.

Примітка. Якщо прізвище та ініціали не вміщуються у графу основного напису, можна використати опцію форматування тексту - "Выравнивание" ["Justify"] та обрати режим "По ширине" ["Fit"]. Після цього треба вказати точки початку та закінчення тексту (з використанням режиму "орто"), ввести або підтвердити висоту тексту та впровадити необхідний текст. Коли команду буде завершено (натиснуто "Enter"), текст буде вписаний у вказану ділянку. Якщо текст вже написаний, змінити форматування можливо за допомогою команди зміни властивостей об'єктів:

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

ДИАЛИЗМ (ИЗ)

DDMODIFY (МО)

Редакт => Свойства... Modify => Properties...

У вікні, що з'явиться, треба розкрити відповідну ділянку та перемкнути режим вирівнювання на потрібний. Після натискання на кнопку «ОК» треба виділити напис, що редагується (вказати на нього лівою кнопкою "миші"), активувати його праву "ручку" (помітити "квадратик" лівою кнопкою "миші" - він повинен змінити колір) та перемістити її (в режимі "орто") у нову точку.

• У разі потреби можна змінити поточний стиль тексту (ескд_с_наклоном) або створити новий.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Стиль (СТ)

Style (ST)

Формат => Текстовые стили...

 Format => Text Style,..

Після виклику команди з'явиться діалогове вікно  в якому можна обрати потрібний стиль зі списку або створити новий ["new"].

8. Роздрукування креслення.

Виведемо на екран все креслення.

Команда: Покажи:  г[е] - показати границі [extents - екстенты].

Команда: Бсохрани [Osave]. Або можна зберегти креслення перед друком іншим відомим способом.

• Роздрукувати (або вивести на графопобудовник) готове креслення.

Перш ніж викликати команду друкування, необхідно пересвідчитися, що потрібний друкач встановлений та використовується за умовчанням. Для цього треба натиснути кнопку «пуск» [«start»], що розташована на панелі завдань Windows. Далі в меню, що з'явилося, треба послідовно обрати пункти "настройка" -> "принтеры" ["settings" -> "printers"] - після цього з'явиться вікно управління друкачами. Треба переконатися, що друкач, який встановлений з комп'ютером, відображений в цьому вікні (якщо це не так, треба виконати процедуру "установка принтера" ["add printer"]). Якщо друкач встановлений, треба помітити його правою кнопкою "миші" та в меню, що з'явиться, активізувати режим "использовать по умолчанию" ["set as default"].

Якщо потрібний друкач відсутній, його треба встановити. Для цього достатньо двічі клацнути лівою кнопкою "миші" по піктограмі "Установка принтера". Далі слід обрати режим доступу до друкача.

Якщо друкач підключено до Вашого комп'ютера - оберіть режим "локальный компьютер", в наступному вікні задайте порт "lpti", далі вибрати виробника - "epson" та тип друкача - "EPSON LX-1050'', потім підтвердити шлях до драйвера та встановлення друкача по умовчанню для всіх програм, що працюють в системі "Windows". Друкувати пробну сторінку не треба, для переходу до наступного вікна слід натискати кнопку «далее».

Якщо друкач підключено до сусіднього комп'ютера - оберіть режим "сетевой сервер печати". У вікні, що з'явиться, слід знайти ім'я цього комп'ютера та відповідний друкач; далі треба підтвердити встановлення друкача по умовчанню для всіх програм, що працюють в системі "Windows", та відмовитись від друкування пробної сторінки.

Після цього можна закрити вікно друкачів, повернутись до AutoCAD та викликати команду друкування.

Команда російської версії

Команда англійської версії

Використання меню

Черти

Plot

Файл =» Печать...

File => Print...

Далі слід уважно перевірити параметри друкача в діалоговому вікні, що з'явиться, особливо розмір аркуша паперу, поворот креслення при друкуванні та коефіцієнт масштабування.

Для друку формату А4 треба перш за все перевірити значення у ділянці "ФОРМАТ ЛИСТА И ОРИЕНТАЦИЯ" ["PAPER SIZE AND ORIENTATION"]: одиниці вимірювання - міліметри (мм) та розмір паперу 208 х 295 (для формату A3 - відповідно 295 x 418). Якщо розмір паперу інший, треба натиснути кнопку «выбор устройства по умолчанию...» [«Device and default selection...»] в ділянці  “ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ” ["DEVICE AND DEFAULT INFORMATION"]. після цього з'явиться відповідне вікно, в якому треба натиснути кнопку «изменить» [«change»] в ділянці "АППАРАТНО – ЗАВИСИМАЯ НАСТРОЙКА / ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ" ("DEVICE SPECIFIC CONFIGURATION / DEVICE REQUIREMENTS"].