Методичні вказівки до організації та проведення навчальної (геодезичної) практики студентів, страница 3


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ

Оцінка "відмінно" виставляється студентові, який виконав весь об'єм роботи, відповідно програмі практики, отримав відмінні оцінки за лекційні, практичні, лабораторні заняття, відповідально відносився до роботи із студентським колективом, показав глибоку теоретичну і практичну підготовку на всіх етапах практики, проявив дослідницьку культуру при оформленні документації.

Оцінка "добре" виставляється студенту, який повністю виконав програму навчальної (геодезичної) практики, провів добре усі практичні операції з геодезичними приборами та виконав математичну обробку результатів вимірювань без грубих помилок, але допустив незначні помилки, працював самостійно, виявив зацікавленість в роботі з колективом.

Оцінка "задовільно" виставляється студенту, який також виконав програму практики, проте в процесі роботи не проявив достатньої зацікавленості, ініціативи і самостійності, допускав істотні помилки в проведенні зйомок, не зміг знайти спільну мову з колективом та керівником. При виконанні практичних завдань продемонстрував недостатній рівень організаторських здібностей.

Оцінка "незадовільно" виставляється студенту, який не виконав програму навчальної практики, безвідповідально відносився до своїх обов'язків (пропускав заняття, ухилявся від виконання обов'язків, не освоїв мети і завдання курсу, що викладався, і так далі).

Підсумкова оцінка знижується на бал в разі здачі документації після встановленого терміну без поважної причини.

Студенти, які не виконали програму практики, без поважної причини або отримали незадовільну оцінку, можуть бути відраховані з університету як що мають академічну заборгованість в порядку, передбаченому Статутом університету.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

1. Теодолітна зйомка

Для виконання теодолітної зйомки бригада отримує наступні інструменти і спорядження:

1. теодоліт з штативом і схилом;

2. мірну стрічку з комплектом шпильок;

3. вішки (2 шт.);

4. топор;

5. польовий журнал;

6. польову сумку.

Крім того, бригада повинна придбати: кілки (20 штук), робочий зошит, олівці прості, ножик для їх заточування, лінійку і гумку для виправлення польових зарисовок. Для забезпечення необхідної точності робіт перед польовими роботами по зйомці роблять перевірки теодоліта.

1.1.  Рекогностування ділянки теодолітної зйомки

Польові роботи по теодолітній зйомці розпочинають з рекогностування, під час якого викладач знайомить бригаду з ділянкою зйомки, пунктами опорної геодезичної мережі і умовами прив'язки до них. На ділянці бригада самостійно призначає і закріплює кілками пункти (вершини) майбутнього ходу (полігону) теодоліта. При цьому бригада користується наступними положеннями:

а) відстань між пунктами має бути в межах 50 - 300 м;

б) з кожного пункту має бути взаємна видимість на два сусідніх;

в) кілки, що означають пункти полігону, повинні забиватися в такому місці, щоб можна було без труднощів не лише поставити теодоліт, але й працювати з ним;

г) полігони намагаються прокладати по замкнутому контуру ділянки, що знімається, по місцях, зручних для виконання лінійних вимірів (узбіччя доріг, вулиць, алей, проїздів, просік і так далі);

д) при необхідності забезпечити зйомку усередині ділянки коли об'єкти, що підлягають зйомці, не доступні ні з однієї точки сторін полігону, між пунктами полігону прокладають діагональні ходи;

е) пункти теодолітного ходу призначають і закріплюють так, щоб забезпечити їм найбільше збереження;

ж) кілки, які означають пункти полігону і діагональних ходів, обкопують кільцевою канавкою, а поряд з ним забивають інший кілок, вищій, який несе запис номера позначеного пункту і бригади - сторожок;

з) кілки забивають на рівні із землею, сторожки - по бісектрисі внутрішнього кута, причому запис номера пункту і бригади на сторожках роблять з боку кілків;

і) на асфальтованих ділянках пункти полігонів можна закріплювати засвердленням отворів і окреслюванням масляною фарбою круглого контура;