Методичні вказівки до організації та проведення навчальної (геодезичної) практики студентів, страница 14

Навчальна (геодезична) практика проводиться після вивчення теоретичних положень дисципліни основи геодезії і проектування залізниць і виконання лабораторно-практичних завдань впродовж одного семестру 2-го курсу.

Основні завдання навчальної практики : засвоїти методику простих вимірів на місцевості, здобути навички організації геодезичних робіт, рекогносцирування і закладки геодезичних пунктів.

Основним завданням при проходженні навчальної практики студентами є закріплення теоретичних знань накопичених в ході освітнього процесу і здобуття практичних навичок роботи як в польових умовах так і при обробці відповідних геодезичних вимірів.


1.  ТЕОДОЛІТНА ЗЙОМКА


2.  ПОДОВЖНЄ ТЕХНІЧНЕ НІВЕЛЮВАННЯ ТРАСИ


ВИСНОВКИ


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Додаток Б

Сторінка журналу вимірювання горизонтальних кутів

точок стояння

точок

наведення

Відліки по горизонтальному колу

Кут напівприйому

Середнє значення кута

Схема

°

¢

°

°

1

КЛ

КЛ

КЛ

КП

КП

КП

2

КЛ

КЛ

КЛ

КП

КП

КП

3

КЛ

КЛ

КЛ

КП

КП

КП

4

КЛ

КЛ

КЛ

КП

КП

КП

точок стояння

точок

наведення

Відліки по горизонтальному колу

Кут напівприйому

Середнє значення кута

Схема

°

¢

°

°

5

КЛ

КЛ

КЛ

КП

КП

КП

6

КЛ

КЛ

КЛ

КП

КП

КП


Додаток В

Відомість обчислення координат