Методичні вказівки до організації та проведення навчальної (геодезичної) практики студентів, страница 15

№ точок

Кути

Дирекційний кут

Румби

Довжина ліній

м.

Прирощення координат

Координати

 

виміряні

виправлені

вичислені

виправлені

 

º

´

º

´

º

´

Назв.

º

´

±

ΔX

±

ΔY

±

ΔX

±

ΔY

X

Y

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

1

5380000

7522000

 

80

00

2

3

4

5

6

1

5380000

7522000

Σβп.

Р=

 

Σβт.

fx=

 

fy=

 

fp=

 

Додаток Г

Відомість обчислення основних елементів кривої

Вихідні дані

Основні елементи кривої

θ

(див. пікетажний журнал)

R

(задається викладачем)

T

Rtg (θ/2)

Б

R(sec θ/2-1)

К

πRθ/180.

Д

2Т-К

150 м.

Розрахунок пікетажних позначень НК и КК

Уг1………………………………………………………..…………

-Т……………………………………………………………………

НК…………………………………………………………………..

+К…………………………………………………………..………

КК…………………………………………………………………..

Контроль

Уг1…………………………………………..…………...…………

+Т………………………………… ………………………………..

Σ………………………………………………………………………

-Д……………………………………………………………………...

КК…………………………………… ………………………………


Додаток Д

Пікетажний журнал


Додаток Е

Журнал геометричного нівелювання