Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 9

Таблиця 4.5 ‑ Результати розрахунку розмірного ланцюга методом min-max

Ланка

Номінальний розмір, мм

Прийнятий квалітет точності

Допуск, мкм

Розмір на рисунку

S

0.2

-

544

0.12 +0.544

l1

6

10

48

6 -0.048

l2

15

-

120

15 -0.120

l3

70.8

8

46

70.8 -0.046

l4

12

10

70

12 -0.070

lL

119

10

140

119 +0.140

Теоретико-ймовірнісний метод

З теорії імовірності відомо, що сума декількох незалежних випадкових відхилень:

                                         (6)

Враховуючи, що допуск замикаючого (вихідного) розміру дорівнює:

                                                      (7)

число одиниць допуску можна знайти:

Уточнимо, що коли розподіл похибки підпорядковується нормальному закону, тоді

.

Знайдене число одиниць допуску знаходиться між 12-им та 13-им квалітетом точності (a12 = 160; а13 = 250). Призначимо всі ланки розмірного ланцюга, крім ланки l3, допуски за 12 квалітетом:

Т1 = 120 мкм; Т2 = 120 мкм (стандартна деталь); Т3 - ув’язувальна ланка;

Т4= 180 мкм; Т5 = 350 мкм; ТS = 550 мкм.

Виходячи з формули (7) визначимо допуск ув’язувальної ланки:

Т3 = 274,9 мкм, отриманий допуск лежить між 11-м та 12-м квалітетами точності (відповідно Т3(11)= 190 мкм та Т3(12)= 300 мкм), призначаємо допуск за 12-им квалітетом точності - Т3 = 300 мкм.

Назначаємо поля допусків: для, зменшуючих ланок L1, L3, L4 по h12; для збільшуючих ланок L5 - по H12. Знаходимо середні відхилення складаючих ланок: Em (L1) = = - 60; Em (L2) = - 60; Em (L3) = - 150; Em (L4) = - 90; Em(L5) = =+175.

Середнє відхилення, замикаючої (вихідної) ланки розраховуємо за формулою, аналогічною формулам (4), (5).

Знаючи середні відхилення допуску  замикаючої ланки, визначимо уточнене поле, замикаючої ланки за формулою (7):

Для вихідної ланки:

Скоректоване значення вихідного розміру LS =

Результати розрахунків заносимо до табл. 4.6

Таблиця 4.6 ‑ Результати розрахунку розмірного ланцюга імовірнісним методом

Ланка

Номінальний розмір, мм

Прийнятий квалітет точності

Допуск, мкм

Розмір на рисунку

LS

0.2

-

499.4

L1

6

12

120

6 -0.12

L2

15

120

15 -0.12

L3

70.8

12

300

70.8 -0.30

L4

12

12

180

12 -0.18

L5

119

12

350

119 +0.350

При порівнянні результатів двох розрахунків бачимо, що, використовуючи теоретико-стохастичний метод можна значно розширити допуски з практично незначним відсотком браку, що особливо важливо при великій кількості складаючих ланок, оскільки метод повної взаємозамінності вимагає складновиконавчої точності.

Задача № 5. Визначення допусків

різьбового з'єднання

При узгодженні з викладачем вихідні дані приймають з табл.5.1

Завдання. За даним номінальним (номінальний розмір із задачі 1) діаметром вибрати посадку для метричного різьбового з'єднання з зазором, виходячи з конструкційного та технологічного призначення (табл.5.2) довжина згвинчування 20 мм;

-  побудувати схему розташування полів допуску болта та гайки (рис. 5.1);

-  заповнити таблицю числових значень діаметрів, граничних відхилень і допусків різьблення болта та гайки (табл. 5.3);

Приклад виконання завдання.

Заданий діаметр ‑ 12 мм.

Для запобігання самовідгвинчування, а також забезпечення складання при невеликому зусиллі приймаємо дрібний крок різьбового з'єднання.

За таблицею "Різьблення метричні з дрібним кроком" [1, том 2] призначаємо крок різьби Р=1,5. Перевіряємо, до якої групи за довжиною розгвинчування відносяться різьбові з'єднання.