Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 14

Модуль

m

2

Кількість зубців

Z

25

Кут нахилу зуба

b

Напрямок лінії зуба

правий

Початковий контур

ГОСТ 1375-81

Коефіцієнт зміщення

X

0

Стунінь точн. за ГОСТ 1643-81

7-B

Довжина загальної нормалі

W

15.357-0.065

Постійна хорда зуба

2.672-0.087

Висота до постійної хорди

1.495

Ділильний діаметр

d

50

Позначення креслення спряженого колеса

Рисунок 4 ‑ Приклад оформлення частини креслення зубчастого колеса


Задача №7. Визначення допусків

шліцьового з'єднання (таблиця 7.2)

Завдання. Для шліцьового прямобічного перерізу:

-  визначити метод центрування, точність та характер сполучення;

-   побудувати схему розташування полів допусків;

-   виконати ескіз умовного позначення шліцьового валу, шліцьової втулки та шліцьового з'єднання з указанням геометричних розмірів, шорсткості поверхні та технічних вимог.

Приклад виконання завдання

1. Номінальний розмір зовнішнього діаметра 40 мм. За таблицею довідника ГОСТ 1139-80 "Розміри шліцьових з'єднань" для легкої серії — z ´ d ´ D = 8 ´ 36 ´ 40; в = 7 мм.

Таблиця 7.1 ‑ Рекомендовані посадки шліцьових

з’єднань за ГОСТ 1139-80

Розміри

Посадки

при центруванні за D

Для D

;          ;         ;         ;        ;         

Для в

;       ;       ;      ;      ;      ;      

при центруванні за d

Для d

;       ;       ;       ;       ;       ;      

Для в

;    ;     ;     ;      ;     ;     ;    

при центруванні за в

Для в

;       ;       ;      ;    ;       ;       


Таблиця 7.2 ‑ Вихідні дані до задачі №7 “Шліцьові з’єднання”


Таблиця 7.1 ‑ Вихідні дані до задачі №7 “Шліцьові з’єднання” (продовження)


2. Відповідно характеру роботи з'єднання та рекомендаціями довідкової літератури із способів центрування вибираємо з табл.7.1 центрування за діаметром D, а за ГОСТ 1139-80 - рекомендовані поля допусків та посадки для розмірів D та в при центруванні за D:

для розміру D = 40 мм - ;

для розміру в = 7 мм - .

Для нецентруючого діаметра d при центруванні за D або в поле допуску втулки рекомендується H11, а вала d11. Для нецентруючого діаметру D при центруванні за d або в поле допуску втулки приймають по H12 (ДСТ 1139-80).

3. Обираємо значення відхилень полів допусків за таблицею ДСТ 25347-82 "Граничні відхилення, мкм, полів допусків":

ES=25;

EI=0;

 
для з'єднання D = 40

es=-25;

ei=-50;

 
;

H7 -                                         f7 -

Smax = ES - ei = 25 - (- 50) = 75 мкм;

Smin = EI - ei = 0 - (- 25) = 25 мкм, тобто гарантований зазор;

ES=160;

EI=0;

 

es=-310;

ei=-470;

 
для з'єднання d = 36

H11-                                      d11 -

Smax = 160 - (- 470)= 630 мкм;

Smin = 0 - (- 310)= 310 мкм; 

ES=35;

EI=13;

 
для з'єднання в = 7 ;

es=-13;

ei=-35;

 
         F8 -                                  f8 -

Smax = 35 - (- 35)= 70 мкм;

Smin = 13 - (- 13)= 26 мкм.

Креслимо схему способу центрування за зовнішнім діаметром D, а також, додержуючись одного масштабу, креслимо поля допусків з'єднань (рис. 7.1).

4.Наводимо умовне позначення з'єднань: