Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 12

Ступінь

Модуль m,

Ділильний діаметр d, мм

кінематичної точності

мм

до 125

от 125

до 400

от 400

до 800

7

От 1 до 3.5

от 3.5 до 6.3

36

40

50

56

63

71

8

От 1 до 3.5

от 3.5 до 6.3

45

50

63

71

80

90

9

От 1 до 3.5

от 3.5 до 6.3

71

80

80

110

100

112

Таблиця 6.5 ‑ Допуск на зміщення вихідного

контуру Tн, мкм

Вид

спряжен

ня

Вид

допуску

Допуск на радіальне биття зубчастого вінця

Fr, мкм.

Ділильний діаметр d, мм

от 30

до 40

от 40

до 50

от 50

до 60

от 60

до 80

от 80

до 100

от 100

до 125

H, E

h

60

70

80

110

120

160

D

d

80

90

100

140

160

200

C

c

100

120

140

180

200

250

B

b

120

140

180

200

250

300

A

a

160

180

200

250

300

350

z

180

220

250

300

350

450

y

250

280

350

400

500

600

x

300

350

400

500

600

700

Значення коефіцієнта К для розрахунку умовної кількості зубів приведені у таблиці 6.6.

Таблиця 6.6 ‑ Значення коефіцієнтів К для розрахунку умовної кількості зубів циліндричних косозубих коліс

(x - кут нахилу зубів у градусах)

x

K

x

K

80

1.0288

100 20/

1.0477

80 20/

1.0309

100 40/

1.0508

80 40/

1.0333

110

1.0543

90

1.0359

110 20/

1.0577

90 20/

1.0388

110 40/

1.0613

90 40/

1.0415

120

1.0652

100

1.0446

120 20/

1.0694

Умовна кількість зубів Zк звичайно отримується не ціле, тому вводиться поправка Wn, що визначається дробною частиною Zк:

де Zт ‑ ціла частина умовного числа зубів Zк.

Очевидно, що номінальна довжина загальної нормалі некорегованих косозубих коліс:

, де W' ‑ частина довжини загальної нормалі, що визначається цілою частиною Zт умовного числа зубів Zк, (табл. 6.2).

Приклад 1.

Визначити дійсну довжину загальної нормалі шестерні при таких вихідних даних:

-  циліндрична прямозуба передача 7-В  ГОСТ 1643-81;

-  нормальний модуль зчеплення m=2 мм;

-  число зубів Z1=25;

-  коефіцієнт радіального зміщення контуру x1=0.

W= (W1 - Ewms) - Twm = (15.461 - 0.104) - 0.065=15.357 - 0.065 мм.

Дійсна довжина загальної нормалі, що вказується на рисунках W=15.357 - 0.065 мм. Кількість зубів, що охоплюються при вимірюванні довжини загальної нормалі, —Zн=3.

Контроль товщини зубів за постійною хордою

Постійною хордою називається хорда Sc між точками торкання профілів зубів із вихідним контуром рейки у нормальному до зуба перетині. При даному модулі m та коефіцієнті радіального зміщення x, незалежно від числа зубів Z, довжина хорди Sc постійна:

де Sc ‑ номінальна товщина зуба за постійною хордою.

Висота головки зуба  постійної хорди:

де da ‑ діаметр вершин зубів,

d ‑ ділильний діаметр.

При x=0     hc=0.784m;

Дійсна товщина постійної хорди, що вказується на рисунках:

= (Sc-Ecs)Tc

де Ecs ‑ найменше відхилення товщини зуба за постійною хордою:

Ecs=2tg(a)Eнs=0.728Eнs, де Eнs ‑ найменше додаткове зміщення вихідного контуру (табл. 6.3)