Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 15

‑ для шліцьового з'єднання з параметрами Z=8;d=36;D=40 мм; в = 7 мм з центруванням за D:

D - 8´36´40´7;

‑ для отвору цього з'єднання:

D - 8´36 H11´40 H7´7 F8;

‑ для вала:

D - 8´36 d11´40 f7´7 f8;

Рисунок 7.1 ‑ Шліцьове з’єднання. Профіль зуба прямобічний

Допускається не вказувати у позначенні допуски нецентруючих діаметрів, тобто

D - 8´36´40´7.

Задача № 8. Визначення допусків

шпонкового з'єднання

Завдання. Вибрати тип шпонкового з'єднання та обґрунтувати його.

Для обраного типу шпонкового з'єднання:

-  побудувати схеми розташування полів допусків для сполучених розмірів шпонки та пазів вала і втулки у масштабі (рис. 8.1);

-  визначити найбільші та найменші зазори або натяги у сполученнях;

-  виконати ескіз вала з шпонковою канавкою враховуючи вимоги ЕСКД.

Приклад виконання завдання

Виберемо за довідником "Допуски та посадки" для з'єднання призматичними шпонками вала та маточини по вільному з'єднанню, оскільки дане з'єднання використовується при складних умовах складання та дії нереверсивних рівномірних навантажень, а також при отриманні рухомих з'єднань при легких режимах роботи. За таблицею "Граничні відхилення по ширині шпонкових з'єднань" приймаємо посадку з'єднання шпонки з пазом вала , а з пазом маточини  (вільне з'єднання).

Рисунок 8.1 ‑ Шпонкове з'єднання


За ГОСТ 25347-82 (табл. "Граничні відхилення, мкм") знаходимо відхилення та допуски, мкм:

‑ для шпонки

IT=30;

 
                              в = 6 h9;  es = 0;

IT=48;

 
                                               ei = - 30;

‑ для паза маточини в = 6 D10;   ES = 78; 

EI = 30;

IT=30;

 
‑ для паза вала в = 6 H9;  ES = 30;

EI  =  0; 

Вирахуємо  зазори, мкм. Для з'єднання шпонки з пазом вала:

Smax = ES - ei = 30 - (- 30 )= 60;

Smin = EI - es = 0;

Для з'єднання шпонки з пазом маточини:

Smax = 78 - (- 30 )= 108;

Smin = 30 - 0 = 30.

Iншi розміри приймаємо з таблиці "Граничні  відхилення несполучуваних розмірів з'єднань з призматичними шпонками": довжина шпонки за h14, висота за h9.

Довжина паза по H15.

Таблиця 8.1 ‑ Поля допусків для різних сполучень шпонкових з’єднань

Види сполучень

Розмір

Вільне

Нормальне

Щільне

шпонка

h9

h9

h9

паз вала

H9

N9

P9

паз втулки

D10

IS9

P9


Таблиця 8.2 – Розміри шпонок

Діаметр вала

Переріз шпонки

d, мм

b, мм

h, мм

від 12 до 17

5

5

< 17 < 22

6

6

< 22 < 30

8

7

< 30 < 38

10

8

< 38 < 44

12

8

< 44 < 50

14

9

< 50 < 58

16

10

< 58 < 65

18

11

< 65 < 75

20

12

< 75 < 85

22

14

< 85 < 95

25

14

< 17 < 22

5

5

Список рекомендованої літератури

1.  Допуски и посадки (справочник). ‑ Ч.1 и 2 /Под ред. В.Д. Мягкова. ‑ М.: Машиностроение, 1982.

2.  Допуски и посадки в машиностроении (справочник) /Под ред. А.С. Зенкина. ‑ К.: Техника, 1990.

3.  Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и механические измерения. ‑ М.: Машиностроение, 1979.

4.  Справочник контролера машиностроительного завода / Под ред. А. И. Якушева. ‑ М.: Машиностроение, 1986.

5.  Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. ‑ М.: Машиностроение, 1979.

6.  Справочник по машиностроительному черчению / Под ред. В.А. Федоренко. ‑ Л.: Машиностроение, 1981.