Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Методичні вказівки

до виконання курсової роботи з курсу

“Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”

для студентів механічних спеціальностей

Полтава 2003 р.


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” для студентів механічних спеціальностей / Уклад. канд. техн. наук А.В. Васильєв ‑ Полтава: ПДТУ, 2003.

Зміст

Стор.

Вступ...................................................................................... 3

Задача 1. Визначення допусків гладких циліндричних з’єднань....................... 3

Задача 2. Визначення виконавчих розмірів та допусків гладких граничних калібрів............................................................................................ 9

Задача 3. Визначення допусків поверхонь на посадку для підшипника кочення............................................................................................ 15

Задача 4. Розрахунок розмірного ланцюга при забезпеченні точності вихідної ланки............................................................................................ 23

Задача 5. Визначення допусків різьбового з’єднання............................................................................................ 31

Задача 6. Встановлення числових значень допусків зубчастої передачі............................................................................................ 35

Задача 7. Визначення допусків шліцьового з’єднання............................................................................................ 45

Задача 8. Визначення допусків шпонкового з’єднання............................................................................................ 50

Список рекомендованої літератури............................................................................................ 53


Вступ

Мета виконання курсової роботи при вивченні курсу "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" ‑ закріпити теоретичні знання, а також розвинути у студентів практичні навики застосування допусків і посадок згідно з їх призначенням.

У курсовій роботі студенти вирішують задачі, дані для яких вказані у кожному прикладі виконання завдання.

Номер завдання приймається відповідно двом останнім цифрам номера залікової книжки, вихідні дані коригуються викладачем.

Курсову роботу представляють на кафедру технології машинобудування у вигляді пояснювальної записки з кресленням формату 594´841.

Пояснювальну записку виконують на листах паперу розмірами 210´297 мм прописом на одному боці аркуша і вставляють у загальну обкладинку.

Усі рисунки, виконані у пояснювальній записці у вигляді ескізів виносяться на креслення. Вони мають бути виконані з необхідним дотримуванням масштабу зображення. Обов’язковим є складання програми на ПЕОМ будь-якої задачі або частини задачі, з поміщенням у записку курсової роботи лістингу даної програми та результатів розрахунку.

При погодженні з викладачем дозволяється курсову роботу виконувати на комп’ютері.

Задача №1. Визначення допусків

гладких циліндричних з’єднань

Завдання: Для трьох циліндричних з’єднань: з зазором, з натягом, по перехідній посадці (табл.1.1) треба:

1) визначити допуски розмірів отвору та валу;

2) зобразити схеми полів допусків отвору та валу;

3) проставити на рисунках з’єднання позначення посадок згідно з ЕСКД;

4) для перехідної посадки визначити найбільш імовірні величини зазорів і натягів та вирахувати відсоток з’єднань з натягом.

Приклад виконання завдання, сполучення63 Н8/n7

1. З’єднання 63Н8/n7 виконано у системі отвору. Відхилення отвору 63Н8 (основний отвір) за 8 квалітетом, вала 63n7 за 7 квалітетом.

2. За таблицею СТ СЭВ 144-75 обирають граничні відхилення: для отвору H8 з номінальним розміром 63 мм [1, с.118]:

а) верхнє граничне відхилення ЕS = +46 мкм = + 0,046 мм;

б) нижнє граничне відхилення EI=0;

Для вала n7 з номінальним розміром 63 мм [1, с.91]:

а/верхнє граничне відхилення ES = +50 мкм = 0,05 мм;

б/нижнє граничне відхилення EI = +20 мкм = 0,02 мм.

3. Графічне зображення полів допусків з’єднання (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 ‑ Розташування полів допусків розмірів отвору та вала для з’єднання 63Н8/n7 з графіками розсіювання імовірних розмірів отвору та вала


Таблиця 1.1 ‑ Вихідні дані до задач 1,2 "Визначення допусків

циліндричних з‘єднань", та „Визначення виконавчих розмірів та допусків гладких граничних калібрів”


4. Допуски отвору та вала: TD = ES - EI= 46 - 0 = 46 мкм.

Td = es - ei = 50 - 20 = 30мкм.

5. Найбільший зазор: S max= ES - ei = 46 - 20 = 26 мкм.

Найбільший натяг: N mах= EI - es = 50 - 0 = 50 мкм.

Середній натяг:

6. Допуск посадки: Tp = TD + Td = 46 + 30 = 76 мкм.

Таблиця 1.2 ‑ Результати розрахунків сполучень

Похожие материалы

Информация о работе