Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 4


Задача №2. Визначення виконавчих розмірів

та допусків гладких граничних калібрів

Завдання:1. Для гладкого циліндричного з’єднання із зазором (табл. 1.1): побудувати схеми розташування полів допусків (з числовими значеннями відхилень) гладких граничних калібрів для контролю валу та отвору;

2. Виконати ескізи калібрів із зазначенням на них виконавчих розмірів робочих поверхонь, шорсткості та маркування. Отримані розміри занести у таблицю.

Приклад виконання завдання

Широко використовується спосіб контролю відповідності розмірів виготовлених деталей вимогам креслення.

Граничні калібри для контролю отворів виконують у вигляді пробок, для контролю валів – у вигляді скоб.

Приклад 1. Визначити розміри калібрів-пробок для отвору діаметром D=50 мм із полем допуску H8 (рис. 2.1).

За ГОСТ 25347-82 (СT СЭВ 144-75) знаходимо граничні відхилення виробу: + 39 мкм; 0 мкм. Це зумовлює найбільший та  найменший граничні розміри отвору Dmax = = 50,039 мм; Dmin = 50,000 мм.

За таблицею 2.2 для 8 квалітету та інтервалу розмірів "понад 30 до 50 мм" знаходимо дані для розрахунку розміру калібру-пробки, мкм (див. рис. 2.1): Н = 4; Z = 6; Y = 5.

Надалі при визначенні розмірів калібрів слідкуємо за графічним зображенням полів допусків.

Найбільший розмір прохідного нового калібру-пробки:

ПРmax = Dmin + Z +  = 50,000 + 0,006 + 0,002 = 50,008

Розмір, що проставляється на кресленні калібра:

ПР 50,008 - 0,004 мм.

Виконавчі розміри: найбільший ‑ 50,008; найменший ‑ 50,004.

Найменший розмір зношеного прохідного калібру-пробки:

ПРизн = Dmin - Y =50,000 – 0,005 = 49,95 мм.

Якщо калібр ПР має вказаний розмір або менший, подальше його використання неприпустиме.

Найбільший розмір непрохідного нового калібру-пробки:

HEmax = Dmax +  = 50,039 + 0,002 = 50,041 мм.

Розмір калібра НЕ, що проставляється на кресленні:

50,041 - 0,004.

Виконавчі розміри: найбільший ‑ 50,041мм; найменший ‑ 50,037 мм.

EI=

 

ES=

 
Подпись: -20Подпись: 0Подпись: 20Подпись: 40

Рисунок 2.1 ‑ Схема розташування полів допусків

калібрів - пробок для отвору діаметром 50 мм, з полем

допуску Н8.


Приклад 2. Визначити розміри калібрів - скоб для вала діаметром d = 50 мм з полем допуску х8 (рис.2.2).

За ГОСТ 25347-82 знаходимо граничні відхилення: +136; +97.

Граничні розміри валу: dmax = 50,136 мм; dmin = 50,097 мм.

За таблицею 2.2 для 8 квалітету та інтервалу розмірів "понад 30 до 50 мм" знаходимо (див. рис. 2.2):

Н1 = 7; Z1= 6; Y1= 5; Hp = 2,5

Надалі при визначенні розмірів калібрів слідкуємо за графічним зображенням полів допусків.

Найменший розмір прохідного нового калібру-скоби:

ПРmin = dmax - Z1 -  = 50,136 – 0,006 – 0,0035 = 50,1265

Розмір, що проставляється на кресленні калібру 50,1265+0,007.

Виконавчі розміри калібру ПР:

найменший - 50,1265 мм; найбільший - 50,1335.

Найбільший розмір зношеного прохідного калібру-скоби:

ПРізн = dmax + Y1 = 50,136 + 0,005 = 50,141 мм.

Найменший розмір непрохідного калібру-скоби НЕ (виконавчий):

HEmin = dmin -  = 50,097 – 0,0035 = 50,0935 мм

Розмір, що проставляється на кресленні калібру:

НЕ 50,0935 + 0,005 мм.

Виконавчі розміри:

найменший ‑ 50,0935; найбільший ‑ 50,0985.

Розміри контрольних калібрів:

К-ПРmax =dmax-Z1+=50,136-0,006+0,00125=50,13125 мм.

К-ПРmin = К-ПРmax - HP = 50,13125 – 0,0025= 50,12875 мм.


 


Рисунок 2.2 ‑ Схема розташування полів допусків

калібрів-скоб для валу 50х8.

Розмір, що проставляється на кресленні калібру

К-ПР 50,13125 - 0,0025 мм.

К-НЕmax = dmin +  = 50,097 + 0,00125 = 50,09825мм.

К-НЕmin = К-НЕmax - HP = 50,09825 – 0,0025 = 50,09575 мм.

Розмір, що проставляється на кресленні калібру

K-НE 50,09826 - 0,0025 мм.

К-Иmax =dmax+Y1+  =50,136+0,006+0,00125=50,14325 мм.

К-Иmin = К-Иmax - HP = 50,14325 – 0,0025 = 50,14075 мм.

Розмір, що проставляється на кресленні калібру

К-И 50, 14325 - 0,0025 мм.

Припустима шорсткість за Ra не повинна перевищувати 10% допуску на розмір та за значенням складати не більш 0,16 мкм.