Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 2

Допуск,

мкм

Зазор, мкм

Натяг, мкм

Допуск

З’єднання

отвір

вал

най-

біль-ший

се-ред-ній

най-менший

най-

біль-ший

середній

найменший

посадки, мкм

63 Н8/n7

46

30

26

50

12

76

Позначення

TD

Td

Smax

Sm

Smin

Nmax

Nm

Nmin

Tp

7. (Виконується тільки для перехідного сполучення) В перехідних посадках ступінь легкості складання та розбирання визначають імовірністю одержання у них зазорів чи натягів, (вираховують кількість з’єднань з натягом у відсотках від загальної кількості з’єднань).

Можна очікувати, що розподіл випадкових величин відхилень розмірів отвору та валу підпорядковується функції нормального розподілу (закону Гауса ). Визначимо з довірчою імовірністю +3s середнє квадратичне відхилення функції нормального розподілу для отвору та вала:

sD =  = 7,7 мкм,                 sd =  = 5 мкм.

Середнє квадратичне відхилення допуску посадки sN визначаємо за формулою теорії імовірності:

мкм.

Центр групування кривої розподілу зазорів - натягів збігається з лінією середнього натягу, тобто відповідає найбільш ймовірним розмірам отвору та валу: М(х) = Nc = 12 мкм.

Визначимо значення координати довірчого інтервалу розмірності середнє квадратичного відхилення sN, який відповідає межі натягів та зазорів на графіку розсіювання зазорів (рис. 1.2):

За табл. 1.3 знаходимо Ф (1,3) = 0,403.

Т.ч., відносна кількість з’єднань з натягом буде 0,5 + 0,403 = = 0,903 або 90,3%, з’єднань із зазором відповідно 9,7%.

Выноска 3 (без границы): Лінія середнього натягу
 


Подпись: +18,4Подпись: +27,6Подпись: 9,2Подпись: -9,2Подпись: -18,4Подпись: -27,6Подпись: TpПодпись:  Выноска 3 (без границы): З’єднання з натягом 90,3%Выноска 3 (без границы): З’єднання з зазором 9,68 %

Рисунок 1.2 ‑ Графік розсіювання зазорів та натягів

з’єднання  63 H8/n7


Таблиця 1.3 ‑ Значення функцій Ф(t)

інтеграла ймовірностей (інтеграла Лапласа) в межах від 0 до + ¥