Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 8

Предостання цифра залікової книжки

Позначення розрахункової схеми розмірного ланцюга

Парна

Рис.4.1.

Непарна

Рис.4.2.

Закінчується на нуль

Рис.4.1.

Замикаюча ланка LS.

Допуск замикаючої ланки TS = 550 мкм.

Визначаємо значення номінального розміру замикаючої ланки (невідомий розмір):

LS = L5 - (L1 + L2 + L3 + L4)=119-(6 + 215 + 70,8 + 12) = 0,12 мм.

Нагадаємо, що допуск розміру дорівнює:

T = ai,                           (1)

де a - кількість одиниць допуску. У межах одного й того ж квалітету a постійне, тому розміри у одному квалітеті мають однаковий ступінь точності;

i - одиниця допуску, виражає залежність допуску від номінального розміру та служить базою для визначення стандартних допусків для розмірів.

Таблиця 4.2 ‑ Одиниці допуску i для розмірів до 500 мм

Інтервал розмірів, мм

до 3

3-6

6-10

10-18

18-30

30-50

Значення одиниці

допуску i, мкм

0.55

0.73

0.90

1.08

1.31

1.56

Інтервал розмірів, мм

50-80

80-120

120-180

180-250

250-315

315-400

Значення одиниці

допуску i, мкм

1.86

2.17

2.52

2.90

3.23

3.54

Таблиця 4.3 ‑ Кількість одиниць допусків a для квалітетів

Квалітет

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

а

7

10

16

25

40

64

100

160

250

400

640

1000

1600

Оскільки допуск замикаючої ланки дорівнює сумі допусків складаючих ланок, основне рівняння розмірного ланцюга відповідно до способу допусків одного квалітету (метода min-max) має вигляд:

,                     (2)

звідки, враховуючи ланки з невідомими допусками середнє число одиниць допуску:

,            (3)

Виходячи з розміру підшипника d та його класу точності, за довідником: "Допуски та посадки" з таблиці "Точність розмірів .. Підшипники ... " визначаємо у шостому класі точності для розміру b = 15 мм допуск розміру 120 мкм; відхилення верхнє 0; нижнє - 120 мкм.

З табл. 4.2 виберемо значення одиниць допуску та запишемо у вигляді табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Ланка

L5

L1

L3

L4

Номінальний розмір

119

6

70.8

12

Одиниці допуску

2.17

0.73

1.86

1.08

Підставив значення величин, що входять у формулу (3), визначимо:

 ;

За табл. 4.3 визначаємо, що отриману число одиниць допуску розташовано між 9-им та 10-им квалітетами точності (a9 = 40; а10 = 64). Призначимо на всі ланцюги , окрім ланцюга L3, допуски за 10-им квалітетом точності. Ланка L3 вибрана ув¢язувальною з тієї причини, що її конструкція, дозволяє виконати розмір за більш точним квалітетом. Тоді за таблицею ГОСТ 25347-82 знаходимо допуски на розміри ланок:

Т1 = 48 мкм; Т2 = 120 мкм (допуск відомий раніше); Т3 = поки не визначений; Т4 = 70 мкм; Т5 = 140 мкм; ТS = 550 мкм.

Допуск ув¢язувального ланцюга L5 знайдений за основним рівнянням розмірного ланцюга:

Перевіримо правильність обчислень:

Т3 = 52, що приблизно відповідає 8-ому квалітету, точніше Т3 (8)= 46 мкм.

Знаходимо граничні відхилення для всіх ланок у мікрометрах. Для складаючих ланок приймаємо поля допусків: на збільшуючі ‑ як на основні отвори; на зменшуючі ‑ як на основні вали:

L1 = 6 -0.048;   L2 = 15 -0.15; L3 = 70.08 -0.046;  L4 = 12 -0.07

L5 = 119 +0.14.

Остаточно визначимо граничне відхилення, замикаючої ланки: опираючись на формулювання:

              (4)

.                              (5)

Результати розрахунків заносимо у табл. 4.5