Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 13

Tc ‑ допуск на товщину зуба за постійною хордою(у тіло зуба), див. табл 6.8.

Tc=2tg (a) Tн=0. 728Tн,

Граничні відхилення міжвісьової відстані fa, мкм.

Приклад 2.

Визначити товщину зуба шестерні за постійною хордою при вихідних даних, вказаних у прикладі 1.

d=mZ=225=50 мм    (для косозубих  );

де Тн ‑ допуск на зміщення вихідного контуру (табл. 4)

= (Sc - Ecs) - Tc= (2,774 – 0,102) - 0.087 =2,672 -0,087 мм.

На робочому рисунку вказуються розміри:

=2,672 -0,087 мм;

=1,495 мм.

Визначення деяких відхилень при оформленні

рисунка зубчастого колеса

Залежно від варіанта використання зовнішнього циліндра заготовки використовується в якості установочної бази для вивіряння заготовки на верстаті допуск на радіальне биття діаметра вершин зубів:

Fda=0.6Fr=0. 636=21. 6, де Fr ‑ допуск на радіальне биття зубчастого вінця (табл. 6.4) Значення Fda визначаємо у менший бік до стандартних значень:

6;  8;   10;   12;   16;   20;   25;   30;   40;   50;   60;   80; 100.

Fda = 20 мкм =0,02 мм.

Відхилення зовнішнього циліндра заготовки по допуску h14. Допуск на торцеве биття вказується на торцеві, на якому базується заготовка при зубообробці, та призначається по табл. 6.7.


Таблиця 6.7 ‑ Допустиме биття базового торця Fт

відносно посадочної поверхні

Ступінь точності

Ширина зубчатого колеса  в, мм

за нормами контакту

до 40

40...100

100...160

Допуск  Т, мкм   при d = 10мм

7

24

12

8

8

40

20

12.8

9

64

32

20

Для нашого випадку в до 40 мм:

Граничне відхилення міжвісьовї відстані fa обирається з табл. 6.8.

Таблиця 6.8 ‑ Граничне відхилення

міжвісьової відстані fa

Вид

Клас

Міжвісьова відстань, мм

спряження

відхилення міжвісьової

до 80

от 80

до 125

от 125

до 180

от 180

до 250

от 250

до 315

відстані

“+”  :  “-”  fa, мкм

I

10

11

12

14

16

H, E

II

16

18

20

22

25

D

III

22

28

30

35

40

C

IV

35

45

50

55

60

B

V

60

70

80

90

100

A

VI

100

110

120

140

160

Сумарна пляма контакту вибирається з табл. 6.9.

Таблиця 6.9 ‑ Норми контакту зубів у передачі.

Сумарна пляма контакту, %

Сумарна пляма

Ступінь точності

контакту, не менше

4

5

6

7

8

9

10

11

по висоті зуба

60

5

50

45

40

30

25

20

по довжині зуба

90

80

70

60

50

40

30

25

Після виконання всіх обчислень та вибору необхідних табличних даних, необхідно накреслити ескізи, наведені на рис. 2, 3 та 4 з позначенням обраних вами величин  і  заповнити таблицю параметрів для рисунка зубчастого колеса (рис.4).

Види спряжень

 

Рисунок 2 ‑ Гарантований (мінімальний) зазор jn min та

допуск на нього Tjn

110

 

35

 

10

 

Рисунок 3 ‑ Зв’язок бокового зазору jn з найменшим додатковим зміщенням зубонарізного інструмента в тіло колеса