Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 10

За таблицею "Довжини розгвинчування" 20 мм припадає при кроку Р=1,5 у групу L (довгі).

-  Задаємося класом точності з'єднання з трьох класів: точний, середній, грубий. Виберемо середній – він забезпечує міцність з'єднання, широко застосовується у різьбових з'єднаннях загального призначення.

За таблицею "Поля допусків метричного різьблення із зазорами по ГОСТ  16093-81"(табл. 5.2) приймаємо:-  для болта - 7e 6e, таке поле допуску застосовувати не рекомендується, але з рекомендованих полів допусків (7h6h, 7g6g) обране нами має найбільший зазор від нормального профілю різьблення (див. [2], малюнок графічного розташування полів допусків) 7e - для d2; 6e - для d,

-  для гайки - 7H.

Таким чином, нами призначена посадка М12´1,5  - 20.

(20 - довжина розгвинчування, її вказують у позначенні, оскільки вона відмінна від нормальної).

Таблиця 5.2 ‑ Поля допусків метричного різьблення із зазорами за ГОСТ 16093-81

Класи

Довжини згвинчування

точності

S

(короткі)

N

(нормальні)

L

(довгі)

Зовнішня різьба (болт)

Точний

(3h4h)

4h, 4g

(5h4h)

середній

5h6h, 5g6g

6h,   6g , 6f, 6e, 6d

7g6g

Грубий

(8h), 8g

(9g8g)

Внутрішня різьба (гайка)

Точний

4H

5H

6H

Середній

5H, (5G)

6H,      6G

7H, (7G)

Грубий

7H, 7G

8H,(8G)

Номінальні значення діаметрів та крок різьблення: d(D)=12; P= 1.5.

За таблицею "Розміри середнього та внутрішніх діаметрів метричного  різьблення мм" при Р = 1,5:

-  середній діаметр d2 = D2 =12 — 1 +0.026 = 11.026 мм;

-  внутрішній діаметр d1 = D1 =12 — 2 + 0.376 = 10.376 мм.

За таблицею "Відхилення метричних різьблень із зазорами" знаходимо:

es для d, d2, d = - 67 мкм, ei для d2 = - 247 мкм, d= - 303 мкм.

Таким чином: d2max = 11.026 - 0.067 = 10.959;

d2min = 11.026 - 0.247 = 10.779;

dmax = 12 - 0.067 = 11.933;

dmin = 12 - 0.303 = 11.309;

d1max = 10.376 - 0.067 = 10.309;

d1min - не нормується.

Граничні діаметри гайки. Відхилення обираємо за тією ж таблицею:

ES для D2 = + 236; D1 = + 375; нижні відхилення дорівнюють "0";

D2max = 11.026 + 0.236 = 11.262;  D2min = 11.026 мм;

D1max = 10.376 + 0.375 = 10.751; D1min = 10.376 мм;

Dmax - не нормується; Dmin = D = 12 мм

(нижнє відхилення дорівнює "0" для полів допусків різьблення з основними відхиленнями H).

Рис. 5.1 ‑ Різьбове з’єднання М12´1.5- 20


Таблиця 5.3 ‑ Таблиця числових значень діаметрів граничних відхилень і допусків різьблення болта та гайки

Діаметр,

мм

Номінальне значення

Граничні відхилення діаметрів

Граничні значення діаметрів, мм

болта

гайки

болта

гайки

es

ei

ES

EI

max

min

max

min

d (D)

12

-67

-303

0

11.933

11.697

12

d1 (D1)

11.026

-67

-247

+236

0

10.959

10.779

11.262

11.026

d2 (D2)

10.376

-67

+375

0

10.309

10.751

10.376

Задача № 6. Встановлення числових значень

допусків зубчастої передачі

Вихідні дані приймати з таблиці 6.1.

Контроль товщини зубів за спільною нормаллю

Довжиною спільної нормалі до двох різнойменних активних бокових поверхонь зубів є пряма AB, прилегла до основного кола (рис.6.1).

Рисунок 6.1 ‑ Схема заміру довжини загальної нормалі


Таблиця 6.2.‑ Довжина загальної нормалі  циліндричних зубчастих коліс при x=0, a=20 градусів та m=1 мм