Маніпуляції у сучасному англомовному політичному дискурсі, страница 18

Приклад слів-амеб 21: <…> the sabotage of foreign oil fields [Barack Obama]. Слова-амеби – прозорі, не пов'язані з тканиною національного життя слова, що ніби не мають коріння. Важлива ознаку слів-амеб – це їх вдавана науковість. Вживання подібних іноземних слів замість звичайних слів рідної мови – і прості думки мовця начебто підкріплюються авторитетом науки. Насправді ж відрив слова від речі позбавляє фразу живого багатогранного змісту.

2.2.2.2. Лексико-синтаксичні ІММ

Лексико-синтаксичні ІММ є обумовленими особливостями співвідношення мовних знаків між собою. До цієї групи інструментів належать слова з особливими семантичними відносинами (синоніми, антоніми, гипероніми), реактівация і інновація моделей дериватів, зіставлення і порівняннякомбінаторні зміни «готових» виразів. Різні комбінаторні зміни фразеологізмів, кліше, прислів'їв, текстових ремінісценцій і тому подібне використовують ефект несподіванки.

Приклад 22: “<…> President Kerry will not hesitate one moment to use our military might to keep America safe and secure”. [Barack Obama] Використання синонімічних прикметників у переліку спрямоване на підсилення виразності репліки, на підкреслення змісту агітаційної фрази.

“Not long after, he and a co-worker discovered something unprecedented – a switch that channeled Internet traffic culled from millions of living rooms, bedrooms, kitchens and offices across the nation to secret room operated by the NSA. There, that information was collected and processed ostensibly for the purposes of defending the nation”. [Christopher J. Dodd]

Приклад 23: “But if you believe that the Googles of the world can serve as a democratizing force and expand freedoms – after what we have seen in the wake of 9/11, with the sheer amount of information you have, we would be fools to not also believe the other side of that equation: That such power can also take those freedoms away”. [Christopher J. Dodd] Цей приклад антонімів свідчить про використання даного ІММ з метою підкреслення двох протилежних полюсів можливого використання всесвітньої пошукової системи: на користь користувачів та на шкоду. Мовець ніби пояснює, застережує людей про можливі наслідки проблеми, що виникла.

Приклад порівняння 24: “America which stood as a beacon of freedom and opportunity to so many who had come before”. [Barack Obama]

“Congress is as much in the dark as the public”. [Christopher J. Dodd] В даному випадку відбувається ствердження про рівнозначну необізнаність як уряду, так і громадськості (з приводу незаконного скачування приватної інформації з пошукової мережі Google таємними службами США); автор натякає на той факт, що Конгрес США не був причетним до подій, про які йдеться мова, тобто в даному випадку спостерігаємо переслідування стратегії позитивної самопрезентації.

Are we serving Shamus as well as he was serving us”? [Barack Obama]

За допомогою даного ІММ адресант апелює до почуття гідності адресатів, до їх совісті та активної громадської позиції.

Приклад 25: “It’s that fundamental belief – I am my brother’s keeper, I am my sisters’ keeper – that makes this country work. It’s what allows us to pursue our individual dreams, yet still come together as a single American family” [Barack Obama].

У даному прикладі застосовується комбінаторна зміна текстової ремінісценції, тобто непряме посилання на Біблію “Cain asked, "Am I my brotherskeeper?" (Gen. 4:9), заснована на наслідуванні звукової форми, а також пов'язана із біблейською темою – що у Християнстві означає цікавитись життям оточуючих нас людей та розділяти їх проблеми – що знаходить вираз в перефразуванні ремінісценції і справляє ефект несподіванки.

Приклад 26:E pluribus unum.” Out of many, one”. [Barack Obama] – використовується цитація напису на американських монетах, що є символом різноманітності націй, представлених у населенні Сполучених Штатів; а також на духовну єдність всієї Америки.