Маніпуляції у сучасному англомовному політичному дискурсі, страница 17

Приклад 14: Werenotgoingto let those who disagree with us shout us down under a banner of false patriotism. And we’re not going to give up a single voter, or a single state. We’re going to be proud to call ourselves Democrats, not just here in Boston. We’re going to be proud to call ourselves Democrats in Mississippi, proud to call ourselves Democrats in Utah and Idaho. And we’re going to be proud to call ourselves Democrats in Texas”. [Howard Dean]

«Дослідження політичної метафори і опис її конкретних моделей – один з напрямів сучасної політичної лінгвістики, що інтенсивно розвиваються. У сучасному політичному дискурсі спостерігається висока частотність метафор, це пояснюється тим, що метафора перетворилася на один з найбільш сильних засобів представлення політичних концепцій і дії на політичну свідомість суспільства» [Чудінов А.П.; 122]. В текстах політичних промов спостерігаємо велику кількість метафор, за рахунок чого створюється образне сприйняття тексту промови, вона насичується живими яскравими образами, що запам’ятовуються; і в даній промові політик виступає у ролі борця за цінності або переконання всієї країни, тобто створюється позитивний образ політика. Метафора частіше за все використовується для впливу на емоційно-вольову сферу адресата і створення відповідного відношення до реалій, що вивчаються.

Приклад 15: “I’m proud of John Kerry’s leadership, and I intend to stand shoulder to shoulder with him as we fight for the things Harry Truman promised in 1948” [Howard Dean];

“Through hard work and perseverance my father got a scholarship to study in a magical place; America which stood as a beacon of freedom and opportunity to so many who had come before” [Barack Obama].

Our pride is based on a very simple premise, summed up in a declaration made over two hundred years ago, “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal” [Barack Obama].

“America is no barrier to success.” [Barack Obama]

“John Kerry believes in energy independence, so we aren’t held hostage to the profits of oil companies <…>” [Barack Obama]

Метафоризація сприяє розвитку емоційно-експресивних відтінків в реченнях.

Уособлення, – це стилістична фігура, результат відображення неживого предмету як живого.

Приклад уособлення 16: “genius of Americа ” [Barack Obama].

Приклад порівняння 17: “I want a president and vice president as good and as strong as the American people; <…> jobs that pay less than they did” [Howard Dean]. Завдяки використанню порівняння адресант досягає створення позитивної самопрезентації і негативної презентації опонентів, вказуються негативні наслідки проведення політики попередників, тобто республіканської партії.

Гіперболу визначаємо як образний вираз із значенням перебільшення. 

Приклад гіперболи 18: “I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that, in no other country on earth, is my story even possible. Tonight, we gather to affirm the greatness of our nation, not because of the height of our skyscrapers, or the power of our military, or the size of our economy.” [Barack Obama];

Оцінні кліше – шаблонні вирази, що вживаються для того, щоб в короткій, декларативній формі класифікувати і дати оцінку політичним суб'єктам або явищам, надати конотації явищам, про які іде мова. Таким чином автор висловлює свою позицію відносно предмета обговорення та створює необхідну йому презентацію.

Приклад 19:brave American soldiers, false patriotism, the greatest nation on earth”;

Перифраз – слово або вираз, що заміняє інше слово або вираз, який представляється мовцю небажаним в лінгвокультурному/ соціальному відношенні; іносказання.

Приклад перифразу 20: But they sense, deep in their bones, that with just a change in priorities, we can make sure that every child in America has a decent shot at life, and that the doors of opportunity remain open to all. Даний прийом перемежається із метафорою doorsofopportunity, задля досягнення образного сприйняття, створення яскравої картини.