Маніпуляції у сучасному англомовному політичному дискурсі, страница 19

2.2.2.3. Лексико-прагматичні ІММ

Дія лексико-прагматичних ІММ заснована, головним чином, на передачі відношення автора повідомлення до об'єкту. Прагматичний аспект лексичних одиниць включає експресивно-емоційну оцінку і різні конотації [ЛЕС: 262]. До лексико-прагматичних ІММ відносяться дейктики, слова і вирази з модальним значенням, слова з оцінною конотацією і контекстні оцінні словаслова з емотивною, експресивною, стилістичною і ідеологічною конотаціями, різні способи реалізації негативної і позитивної вторинної номінації (евфемізми, меліоративи, дисфемізми, ярлики, пейоративи, аномінація).

Приклад слів із модальним значенням 27:

“And John Kerry believes that in a dangerous world, war must be an option, but it should never be the first option” [Barack Obama].

Категорія модальності (особливо суб'єктивною) надзвичайно важлива в політичному дискурсі,  оскільки виражає відношення мовця до того, що повідомляється [ЛЕС; 303]. Вона може отримати реалізацію за допомогою рефлексивів – «метаязикового коментування фактів мови» [Шейгал 2004$ 212]. Недоречність експресивного забарвлення офіційної мови робить неможливим вживання модальних слів.

В цілому дейктики використовуються задля вказування на адресата промови, і саме вони здатні виражати емотивне забарвлення звернення, експресивну оцінку. В даному дейктики виражені етикетними виразами та словами, що вживаються достатньо вільно і у фатичній, і в номінативній функції:

Приклад28: Thank you. My friends, not far from here stands a building located at 611 Folsom Street in San Francisco”. [Christopher J. Dodd] Даний дейктик створює враження дружнього міжособистісного спілкування, тобто переслідує стратегію імітації природного спілкування.

“And fellow Americans — Democrats, Republicans, Independents — I say to you tonight: we have more work to do” [Barack Obama].

Взагалі дейктики вказують на застосування стратегії ввічливості.

«Дисфемізм – <…> нарочите використання грубих, стилістично знижених (іноді нецензурних) слів і виразів з метою виразу різко негативної оцінки або створення експресії у випадках, де можливо стилістично нейтральне вживання» [Арапова Н.С. ЛЭС; 87].

Сучасна суспільно-мовна практика демонструє випадки навмисного використання дисфемізмів з метою дискредитації опонента, нанесення збитку його іміджу.

Приклад дисфемізмів 29: Yet even as we speak, there are those who are preparing to divide us, the spin masters and negative ad peddlers who embrace the politics of anything goes.

2.2.3. ІММ граматичного рівня

Інструменти мовної маніпуляції на граматичному рівні використовують особливості морфології і синтаксису. Наприклад, пасивний стан, різні часи дієслова, умовний спосіб, артикль, число іменника і інші морфологічні можливості використовуються в маніпулятивних цілях. Серед виразних синтаксичних засобів необхідно відзначити еліптичні і паралельні конструкції, інверсію, відособлення, вибір комунікативного типу речення.

Паралельні конструкції – один із стилістичних прийомів композиціонування висловлювань, в якій окремі частини речення чи низка речень у цілому побудована однотипово. Чітке членування синтаксичних паралельних конструкцій, їх структурна однотипність і наочність сприяють їх використанню для зіставлення і уточнення.

Приклад паралельної конструкції 30: “As I’ve traveled America, I’ve seen that strength. I’ve seen it in the people I’ve met and their desire to take our country back for the American people. I saw it in a college student in Pennsylvania who sold her bicycle and sent us a check for $100 with a note that said, “I sold my bicycle for democracy.” I saw it in a woman from Iowa who handed me $50-all in quarters. She saved it from her monthly disability check, because she wanted to make America well again. And I saw it in the 19-year-old from Alabama who had never been involved in politics before he got in his car and drove up to Vermont, because he didn’t feel like he was being heard in Washington.”; “The day after Pearl Harbor he signed up for duty, joined Patton’s army and marched across Europe [Barack Obama].” Цей засіб сприяє засвоєнню суттєвої інформації, ніби закріпляє сказане політиком шляхом неодноразового повторення тієї ж граматичної конструкції, граматичних форм слів або фонетично подібних елементів. Паралельні конструкції використовуються з метою підкреслення значення того, про що йдеться мова. Іноді в цілях досягнення лаконізму і точності вживають паралельні синтаксичні конструкції.