Теорія ковальсько-штампувального виробництва, методичні вказівки, страница 8

Порядок проведення роботи:

У роботі виконуються 5 експериментів:

1.  Вивчається нерівномірність розподілення деформації у поперечному перерізі зразка у залежності ступеню обтискування (видавлювання).

2-4. Вивчається вплив ступеню обтискування конфігурації   матриці та контактних умов на зусилля видавлювання.

6. Установлюється характер змін зусилля видавлювання у процесі деформації.

Експеримент 1

Застосовують 2 свинцевих зразка, кожен з яких складається з 2-х полови­нок.

1. На плоску поверхню одного з пів циліндрів кожного з 2-х зразків, тон­кими рисками, за допомогою штанген-рейсмуса, наноситься координатна сітка, з розмірами чашечок 3x3 мм. Дійсні розміри чашечок вимірюються за допомо­гою великого інструментального мікроскопа. Дані заносять до таблиці.

2.  Координатна сітка покривається тонким шаром крейди, потім  зразок складують та розташовують у контейнері, попередньо змащеному машинним мастилом.

3.  Перший зразок підлягає видавлюванню до діаметра прутка 15 мм, а другий - 20 мм.

4.  Після видавлювання зразки витягують з контейнера. У середній частині розміченої половини зразка проводиться поперечна риска. Відстань між подовжніми сторонами чашечок, січених цією рискою, вимірюється за допомогою великого інструментального мікроскопа. Дані вимірів занести до таблиці 3.1.

5.  За даними таблиці 3.1 зробити обчислення:

      Ступінь деформації кожної чашечки:

,

де  - поперечні розміри чашечок до деформації;

- поперечні розміри тих самих чашечок до деформації.

      Середня ступень обтискування зразка:

,

де F - площа перерізу заготовки;

     f - площа перерізу видавленого прутка.

 Дані розрахунків заносять до таблиці 3.1.

6.  За даними таблиці 3.1 будують графіки розподілу деформації

 у попе­речному перерізі кожного зразка (малюнок 3.1).