Теорія ковальсько-штампувального виробництва, методичні вказівки, страница 21

Тип ТМ

Номер зразка

F, мм2

q

Q, кг

m, число

поділок

індикатора

P, тс

µ

Величина µ визначається за формулою:

n - число площин стику, n= 2.

Зробити висновок про вплив типу ТМ на µ.

Малюнок 7.1 - Принципова схема пристрою для

дослідження технологічних мастил

Малюнок 7.2 -  Тарировочний графік динамометричного ключа

З М I С Т

                                                                                                                            Стор.

1.  Лабораторна робота № 1.

      Розподіл нормальних напруг по контактній поверхні

      при осадженні.................................................................          2

2.   Лабораторна робота № 2.

      Співвідношення між деформаціями та характер

      розподілу деформацій при протягуванні.......................         6

3.   Лабораторна робота № 3.

      Нерівномірність деформації та зусилля при

      видавлюванні.................................................................            13