Теорія ковальсько-штампувального виробництва, методичні вказівки, страница 17

Таблиця 5.1 - Результати експерименту

Номер зразка

h0

d0

h1

h2

d1

d2

d1

d2

d1

Обробка результатыв експерименту

1.  Початковий етап обробки - розрахунок величин h i d та деформацій εh і ε0 (таблиця 5.1), причому якщо ; ; , то

2.  За обчисленими значеннями деформації εh і ε0 та номограмі (малюнок 5.3) визначити значення коефіцієнта тертя μ.

3.  Побудувати графік залежності μ=f(х), де х - змінний фактор (тип мас­тила, ступінь обжимання, матеріал зразка, температура зразків).

5.  Зробити загальні висновки по роботі відносно характеру