Теорія ковальсько-штампувального виробництва, методичні вказівки, страница 10

-    від студені обтискування (для експерименту 2);

-    від вхідного кута матриці 2γ (для експерименту 3);

-  від умов тертя у площині матриці (для експерименту 4).

Зусилля визначається за формулою:

Потрібно враховувати, якщо вхідний кут матриці 2γ більше кута природ­ного протікання, то у формулу слід підставляти останній, тобто 120 °. Тут σл=20 МПа; μ=0,5 - без мастила; μ=0,2 - з мастилом. Дані розрахунків заносять у відповідні графи таблиці 3.2.

Зробити висновок про вплив ступеню обтискування зразка, конфігурації матриці, контактних умов тертя на зусилля видавлювання. Оцінити розходження між експериментальними та розрахунковими даними по визначенню зусиль.

Таблиця 3.1

№ зразка

Номера чашечок

1

2

3

4

5

6

7

Середня ступінь

обтискування

Поперечні розміри 0 чашечок  до  деформації

Поперечні розміри1 чашечок після деформації

Ступінь деформації чашечок,, %

Поперечні розміри  0 до деформацн

Поперечні розміри 1  після деформації

Ступінь деформації чашечок,, %