Теорія ковальсько-штампувального виробництва, методичні вказівки, страница 3

Таблиця 1.2

Контактні умови

Н/D

 =

Р, тс

f1

f2

К

Ескіз зразка після осідання

Без мастила

0,19

3 мастилом

0,38

 

Малюнок 1.3

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

СПІВВ1ДНОШЕННЯ МІЖ ДЕФОРМАЦІЯМИ ТА

ХАРАКТЕР РОЗПОД1ЛУ ДЕФОРМАЦІЙ ПРИ

ПРОТЯГУВАННІ

Мета роботи: Вивчити вплив величина подачі і ступеню обтискування на інтенсивність витягу та характер розподілу деформацій при протягуванні.

Методика проведення роботи:

1.  Дослідження впливу величини подачі і ступеню обтискування на інтенсивність витягу.

1.1  Для роботи застосовуються свинцеві зразки квадратного перерізу (20x20) та довжиною L=130 мм.

1.2  На плиті розмічувальній за допомогою штанген-рейсмуса на 2-х бічних поверхнях зразків наносяться поперечні риски, відстань між якими дорівнює величині подачі l0.