Теорія ковальсько-штампувального виробництва, методичні вказівки, страница 18

 впливу фактора, який досліджують, на величину коефіцієнта тертя μ.

Малюнок 5.1 - Зразок для визначення коефіцієнта тертя

Малюнок 5.2 - Кінематика плину метала

Малюнок 5.3 - Номограма для визначеннякоефіцієнта тертя

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  № 6

ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАКРИТОГО ПРОШИВАНИЯ

Мета роботи:

Дослідити залежністьпитомого зусилля від відношення діаметра зразка до діаметра прошивала при закритому прошиванні.

Постановка питання:

При закритому прошиванні (малюнок 6.2) на відміну від відкритого, зразок, який деформують, розташовується в контейнер, що перешкоджає викривленню його зовнішній поверхні. У процесі закритого прошивання метал зразка витікає в кільцеву щілину міжторцем пришивала та контейнером (малюнок 6.2). при цьому в утвореній трубчастій частині зразка деформація не проходить і ця частина лише пересувається під дією металу, який деформується та безперервно поступає в трубчасту частину на рівні торця прошивала.

Питоме зусилля при закритому прошиванні визначається за формулою:

 (6.1); (6.2)

де p - питоме зусилля, МПа;

     σ - опір деформуванню,МПа;

     D0 - вихідний діаметр зразка (контейнер), мм;

     d - діаметр прошивала, мм.

Наведена формула справедлива для стаціонарноїстадії закритого прошивання, при якому глибина осередку деформації під прошивало менше висоти дна зразка Н9. Експериментально встановлено, що формула (6.1) справедлива до значень . При значеннях   наступає нестаціонарна стадія процесу та питоме зусилля починає зростати. На малюнку 6.2,6 наведено

розрахункову   залежність   питомого    зусилля   від   відношення для стаціонарної стадії закритого прошивання. Як   видно,    при   зменшенні відношення <2 починається різке підвищення питомого зусилля. При більших відношеннях    >(5-6)   значення р становить постійним (р =40) та практично не відрізняється від питомого зусилля при відкритому прошиванні.