Теорія ковальсько-штампувального виробництва, методичні вказівки, страница 13

3.  Знову встановити зразок у штамп та осадити до заповнення гравюри штампа. Записати зусилля деформування в момент початку витікання металу в облой та дані занести до таблиці 4.1. Зробити виміри проміжних розмірів поко­вки, які вказані на малюнку 4.1. Зробити ескіз.

4.  Установити поковку у штамп та завершити штампування. Записати зу­силля. Викреслити ескіз кінцевої поковки.

5.  Установити новий зразок у штамп та осадити відразу до кінцевих розмірів. Записати зусилля до таблиці 4.1.

6.   Зробитирозрахунок максимального зусилля штампування за наступною формулою:

де Р - зусилля штампування, МН;

     F3 - площа задирка на містку штампа, мм2.

де Fn - площа поковки;

 ; мм2

h3 - висота облойної щілини, мм;

В - ширина містка, мм;

fі  f2- коефіцієнти тертя відповідно на містку штампа та в штампі;

σ - опір деформуванню.

Тут прийнято f1 ≈ f2=0,2; σ=20 МПа; В=3 мм. Дані розрахунків занести до таблиці 4.1. Рекомендується також визначити зусилля штампування за форму­лою, яку отримали на лекції.

7. За результатами роботи необхідно скласти опис процесу одноручайного штампування. Викреслити діааграму зусилля в процесі штампування (малюнок 4.2). Порівняти експериментальні та розрахункові дані по визначенню мак­симального зусилля штампування.

Таблиця 4.1

Перше обтиску-вання / фаза

Друге обтискуван-ня / фаза

Третє обтискування / фаза

Н1,

мм

Н1,

мм

D1,

мм

Р1, мм

Н2,

мм

Н2,

мм

D2,

мм

h2,

мм

P2,

мм

Н3,

мм

Н3,

мм

Dз,

мм

Dз,

мм

hз,

мм

Рз,

мм

1

2