Теорія ковальсько-штампувального виробництва, методичні вказівки, страница 5

2.1  Для  роботи  застосовуються  4  свинцевих зразка квадратного  перерізу, кожний з яких складається з 2-х половинок. Довжина зразка 100 мм.

2.2  На бокову поверхню однієї з половинок кожного зразка тонкими рисками наноситься координатна сітка з розмірами чашечок 3x3 мм. Дійсна відстань між подовжніми та поперечними лініями зразків вимірюється за допомогою інструментального мікроскопу. Дані заносять до таблиці 2.2.

2.3 Половинки зразків запаюють сплавом Вуда.

2.4   На   плиті   розмічувальній   наносяться   поперечні  риски

        на  3-х  бічних поверхнях  зразків,   відстань  між якими до-

        рівнює  величині  подачі  10, відносні подачі рекомендують

        вибирати наступні:

φ=l0/H0=0,3; 0,45; 0,6; 0,75.

2.5   Усі зразки обтиснути із ступінню деформації близько 40 %.

2.6   Розпаяти зразки.

2.7  Провести вимірювання чашечок по висоті зразків у центрі подачі і дані занести до таблиці 2.2.

2.8   За даними таблиці 2.2 провести обчислення:

        Ступінь деформації чашечки:

де  а0 - розміри чашечок по висоті до деформації;

      а1 - розміри чашечок по висоті після деформації.

        Ступінь обтискування зразка:

Відпрацювання осьової зони зразка εц/ε, де εц - деформація чашечки № 6; ε - загальна ступінь обтискування.

Дані розрахунків заносять до таблиці 2.2. За даними таблиці 2.2 будуються графіки:

• Розподіленні висотної деформації по центру подавання зразка "малюнок 2.4";

         • Розподілення ступеню відпрацювання осьової зони поковки від величини відносної подачі при одиничному обтисканні "малюнок 2.5".

2.9  Аналізуючи характер розподілу деформації і ступінь відпрацювання осьової зони поковки при протягуванні, зробити висновок про вплив величини відносної подачі на поковку по перерізу.

Таблиця 2.1

№ зразка

№ подачі

№ обтискання

l

     Ln-1

     Ln

∆l

λ

К

Нк

εс/а

f

1

1

1

2

3

4

2

1

2

3

4

3

1

2

3

4

2

1

1

2

3

4

2

1

2

3

4