Теорія ковальсько-штампувального виробництва, методичні вказівки, страница 12

Малюнок 3.1 - Графік розподілу деформації

у попе­речному перерізі кожного зразка

Малюнок 3.2 – Схема видавлювання зразків через:

 а) циліндричні матриці 2γ=90º; б) конічні матриці 2γ=180º

 Зменшення висоти зразка у контейнері

Малюнок 3.3 – Графік, який встановлює характер змін зусилля видавлювання у процесі деформації

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

СТАДІЇ ОБ'ЄМНОГО ШТАМПУВАННЯ

Мета робота: Вивчити фази заповнення штампа при об'ємному штампуванні та характер зростання зусилля від початку до завершення деформації у штамповому ручаї.

. Постановка питання:

У процесі об'ємного штампування заготовка, яка встановлюється у нижній половині штампа, деформуючись, заповнює весь ручай. Цей процес деформації у ручаї може бути розділений на три характерні фази.

Перша фаза укладається в осаджуванні заготовки та супроводжується до дотику металу з боковою стінкою штампа. Друга фаза характеризується частковим витіканням металу в облой. Тиск зростає за рахунок тертя   задирка у такі частини гравюри, які важко заповнювати. Друга частина закінчується запов-ненням усього об'єму гравюри.

Третьою фазою закінчується процес штампування. При цьому надмірний об'єм металу видавлюється в задирок та висота поковки доводиться до потріб­ної. Цьому моменту відповідає максимальне зусилля деформації.

Обладнання заготовки, інструмент:

Для виконання роботи необхідно:

-    Універсальна дослідницька машина зусиллям 0,1 МН

-    Свинцеві зразки діаметром 25 мм та висотою 40 мм

-    Кільце

-  Штангенциркуль - 6 шт.

Порядок проведення роботи:

1.  Установити зразок у штамп та осадити його до дотику бокової стінки. В процесі деформування записати зусилля та дані занести до таблиці 4.1.

2.  Дістати зразок та виміряти його характерні розміри, які показані на малюнку 4.1. Зробити ескіз подовженого перерізу зразка.