Теорія ковальсько-штампувального виробництва, методичні вказівки, страница 7

Малюнок 2.1 - Графік залежності інтенсивності витяжки від величини відносної подачі 

                                       

Малюнок 2.2 – Графік залежності інтенсивності витяжки від ступеню обтискування 

Малюнок 2.3 – Графік залежності коефіцієнта поширення від величини відносної подачі

Малюнок 2.4 - Розподіленні висотної деформації по центру подавання зразка

Малюнок 2.5 – Графік розподілення ступеню відпрацювання осьової зони поковки від величини відносної подачі при одиничному обтисканні

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

НЕР1ВНОМІРНІСТЪ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ЗУСИЛЛЯ ПРИ ВИДАВЛЮВАННІ

Мета роботи:

1.  Вивчити вплив ступеню обтискування на розподіл деформацій у поперечному перерізі зразка при видавлюванні.

2.  Вивчити характер змін зусилля видавлювання.

Постановка питання:

При штампуванні видавлюванням проходить витікання металу, заключного у замкнену порожнину, через отвір у ній, форма якого визначає поперечний переріз видавленого прутка.

Зовнішнє тертя значно впливає на хід процесу. Завдяки тертю, течія вер­хніх шарів прутка затримується. В результаті, у зовнішніх шарах з'являються розтягуючи напруги, а у внутрішніх - стискаючі. Різниця у стулені деформації, між внутрішніми та верхніми шарами, може бути значною та зменшується із збільшенням середнього ступеню обтискування заготовки.

Зусилля витискування залежить від багатьох параметрів, але до числа основних відносять: ступінь обтискання; контактні умови; конфігурацію матриці, вигляд матеріалу, який видавлюють.

Уяву про хід процесу видавлювання надає крива зміни зусилля видавлювання. Ця крива може бути отримана при відносно малих швидкостях витікання. Наприклад, у нашому випадку, в лабораторних умовах, при видавлюванні на розривній машині за допомогою спостереження за показниками шкали приладу з визначенням позиції пуансона в контейнері в момент фіксації зусилля.