Закон Кулона. Напруженість електричного поля (Індивідуальне завдання № 7 із 150 питань)

Страницы работы

Содержание работы

1.  Два однакових іона в вакуумі на відстані 10–8м взаємодіють з силою 9,2·10-13 Н. Скільки «лишніх» електронів в кожного іона?

2.  За теорією Бора електрон в атомі водню обертається навколо ядра по колу радіусом 0,53 ·10-10 м. Визначити швидкість руху електрона.

3.  Дві однакові металеві кульки підвішені на нитках однакової довжини l = 1 м, закріплених в одній точці. Після надання кулькам заряду q0 = 4×10-7 Кл нитки розійшлись на кут a = 60°. Визначити силу тяжіння, яка діє на кожну кульку. Яка густина матеріалу кульок, якщо при зануренні кульок в гас кут розходження ниток став a = 54° ?

4.  Дві однакові заряжені кульки, що висять на однакових нитках, опускають в рідкий діелектрик з електричною проникністю e. Яким повинно бути співвідношення між густиною діелектрика (rД) і густиною кульки (rк),, щоб кут розходження ниток в повітрі і в діелектрику був однаковим ?

5.  На шовкових нитках, що утворюють кут a = 60°, підвісили заряджену кульку масою  10–3 кг. Знизу до нього підносять кульку  з таким же зарядом, внаслідок чого натяг нитки зменшується в два рази. Відстань між кульками 10-2 м.    Визначити заряд кожної кульки і натяг нитки.

6.   Три однакові маленьких кульки масою 0,1 г кожна підвішені в одній точці на шовкових нитках довжиною l = 20 см.  Який заряд потрібно передати кохній кульці, щоб кожна нитка відхилилась від вертикалі на кут   a = 30°?

7.  Два нерухомих позитивних заряда по   +1,6·10–19 Кл розташовані на відстані d = 2 ·10–13 м один від одного. Вздовх перпендикуляра, який проходить через середину відрізка, що їх з’єднує, рухається електрон. В якій точці цього перпендикуляра сила взаємодії електрона і системи нерухомих зарядів максимальна ?

8.  Дві кульки, заряджені до 5·10-7 Кл різними по знаку зарядами закріплені в горизонтальній площині на відстані 0,5 м одна від одної. Якщо до них піднести підвішену на нитці кульку масою 10 -3 кг з зарядом 10-7 Кл  так, щоб у стані рівноваги вона була над негативно зарядженою кулькою на відстані 0,5 м від неї, то натяг нитки збільшується в два рази. Визначте кут відхилення нитки від вертикалі.

9.  Чотири позитивних заряди по  10-7 Кл кожен розміщені в вершинах квадрата. Який негативний заряд потрібно помістити в центрі квадрата, щоб вся система була в рівновазі ? Чи буде ця рівновага сталою ?

10.  З якою силою взаємодіють довга дротина, заряджена з лінійною густиною 10-8 Кл/м і точковий заряд  2·10-8 Кл, розміщений на відстані 3 см від дротини, близько її середини ?

11.  З якою силою взаємодіють нескінченна площина, заряджена з поверхневою густиною 10-8 Кл/м2 і точковий заряд  2·10-8 Кл, розміщений на відстані 10 см від пластини ?

12.  З якою силою рівномірно заряджене кільце з лінійною густиною заряда τ діє на позитивний іон, розташований в центрі кільця ?

13.  Три однакових точкових заряда q1 = q2 = q3 = 2 нКл розташовані в вершинах рівностороннього трикутника із сторонами b = 10 см. Визначити модуль і напрям сили, яка діє на один із зарядів зі сторони двох інших.

14.  Два позитивних точкових заряди q  і 4q закріплені на відстані 60 см один від одного. Визначте, в якій точці потрібно розмістити третій заряд, щоб він перебував у рівновазі.

15.  Два позитивних точкових заряди -q  і 4q закріплені на відстані 60 см один від одного. В якій точці  на прямій, що проходить через заряди потрібно розмістити третій заряд, щоб він перебував у рівновазі ?

16.   Тонкий довгий стержень рівномірно заряджений з лінійною густиною 10 мкКл/м. На продовженні осі стержня на відстані а = 20 см  від його кінця розмістили точковий заряд 10 нКл. Визначити силу взаємодії стержня і точкового заряду.

17.  Тонкий довгий стержень рівномірно заряджений з лінійною густиною 10 мкКл/м. На перпендикулярі, проведеному до середини стержня на відстані а = 20 см   розмістили точковий заряд 10 нКл. Визначити силу взаємодії стержня і точкового заряду.

18.  Тонке напівкільце радіусом 10 см рівномірно заряджене з лінійною густиною 1 мкКл/м. В центрі кривизни півкільця розмістили заряд 20 нКл. Визначте силу взаємодії півкільця і точкового заряду.

19.  Тонке кільце радіусом 10 см рівномірно заряджене з лінійною густиною 0,1 мкКл/м. На перпендикулярі до площини кільця розмістили заряд 10 нКл. Визначте силу взаємодії кільця і точкового заряду, якщо заряд віддалений від площини кільця на 20 см.

20.  Тонке кільце радіусом 10 см рівномірно заряджене з лінійною густиною 0,1 мкКл/м. На перпендикулярі до площини кільця розмістили заряд 10 нКл. Визначте силу взаємодії кільця і точкового заряду, якщо заряд віддалений від площини кільця на 2 м.

21.  Тонке кільце радіусом 10 см рівномірно заряджене з лінійною густиною 0,1 мкКл/м. В центрі кільця розмістили заряд 10 нКл. Визначте силу взаємодії кільця і точкового заряду.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Домашние задания
Размер файла:
410 Kb
Скачали:
0