Закон Кулона. Напруженість електричного поля (Індивідуальне завдання № 7 із 150 питань), страница 4

55.  Простір між пластинами плоского конденсатора заповнено діелектриком (e1=5), об’єм якого 100 см3. Поверхнева густина заряду на пластинах 8,85×10-9 Кл/м2. Знайти роботу, яку необхідно здійснити для того щоб витягнути діелектрик із конденсатора. Тертям знехтувати.

56.  Конденсатори ємностями 1 мкФ, 2 мкФ, 3 мкФ підключені до кола з напругою 1100 В. Визначити енергію кожного конденсатора у випадках їх паралельного та послідовного включення.

57.  Визначити потік N вектора напруженості електростатичного поля через сферичну поверхню, що охоплює точкові заряди q1= 5 нКл та q2=- 2 нКл.

58.  Ємність батареї конденсаторів, створеної двома послідовно з'єднаними конденсаторами, дорівнює C = 100 пФ, а заряд q = 20 нКл. Визначити ємність другого конденсатора, а також різниці потенціалів на обкладках кожного конденсатора, якщо C1= 200 пФ.

59.  Визначити поверхневу густину зв'язаних зарядів на слюдяній пластинці (e= 7) товщиною d = 1 мм, що є ізолятором плоского конденсатора, якщо різниця потенціалів між пластинами конденсатора U = 300 В.

60.  Визначити електроємність плоского конденсатора з двома шарами діелектрика: фарфору товщиною d1=2 мм та ебоніту товщиною d2=1,5 мм, якщо площа пластини дорівнює 100 см2. Діелектрична проникність фарфору e1=5, ебоніту e2=3.

61.  Електростатичне поле створюється нескінченною площиною, зарядженою рівномірно з поверхневою густиною 5 нКл/м. Визначити числове значення та напрямок градієнта потенціалу цього поля.

62.  Суцільний шар з діелектрика радіусом R = 5 см заряджений рівномірно з об¢ємною густиною r= 10 нКл/м3. Визначити енергію електростатичного поля у оточуючому шар просторі.

63.  Свинцева кулька (r= 11,3 г/см3) діаметром 0,5 см занурена у гліцерин (r= 1,26 г/см3). Визначити заряд кульки, якщо у однорідному електростатичному полі кулька виявилась зрівноважена у гліцерині. Електростатичне поле направлено вертикально вгору , його напруженість Е = 4 кВ/см.

64.  Два плоских повітряних конденсатора однакових ємностей були з'єднані паралельно та заряджені до різниці потенціалів U = 300 В. Визначити різницю потенціалів цієї системи, якщо простір між пластинами одного з конденсаторів заповнено слюдою (e= 7).

65.  Тонке дротяне кільце радіусом 100 мм має електричний заряд 50 мкКл. Який буде приріст сили, що розтягує дріт, якщо в центр кільця помістити точковий заряд 7 мкКл ?

66.  Рівномірно заряджена нескінченна площина з поверхневою густиною заряду
s = 4×10-5 Кл/м2 і точковий заряд q = 10-8 Кл знаходяться на відстані r1 = 0,5 м. Яку роботу треба здійснити, щоб зблизити їх до відстані r2 = 0,2 м?

67.  У вершині конуса з розтрубом тілесного кута w = 0,5 ср знаходиться точковий заряд q = 30 нКл. Обчислити потік ND вектора  індукції через площадку, обмежену лінією перетину поверхні конуса з площиною.

68.  В центрi сфери радіусом R = 20 см знаходиться точковий заряд 2 мкКл. Визначити потік   вектора напруженості через частину сферичної поверхні площею S = 20 см2.

69.  Плоска квадратна пластина зi стороною b = 10 см   знаходиться на деякiй відстані від нескінченної рівномірно зарядженої (s = 1 мкКл/м2) поверхні. Площина пластини складає кут b = 300 з лініями поля. Знайти тиск Nв вектора індукції через цю пластину.

70.  Електростатичне поле створюється нескінченною площиною, зарядженою рівномірно  з поверхневою густиною s = 1 мкКл/м2. Визначити різницю потенціалiв мiж двома точками цього поля, якi лежать на відстанях x1 = 20 см i x2 = 50 см вiд площини.

71.  В однорідному електричному полі, напруженість якого Е = 3·104 В/м, знаходиться диполь довжиною l = 3,9·10-11м iз зарядами, що дорівнюють заряду електрона. Вісь диполя складає з напрямом лiнiї напруженості кут a = 300. Знайти момент обертання, діючий на диполь.