Закон Кулона. Напруженість електричного поля (Індивідуальне завдання № 7 із 150 питань), страница 2

22.  Три однакових позитивних заряди q розташовані в вершинах рівностороннього трикутника із стороною b.  Визначити напруженість поля в вершині правильного тетраедра, для якого цей трикутник є основою.

23.  Чотири позитивних заряди по  0,1 нКл кожен розміщені в вершинах квадрата зі стороною 10 см. Яка величина і напрям вектора напруженості в центрі квадрата ? Яка величина вектора електричного зміщення (індукції) в цій точці ?

24.  Чотири позитивних заряди по  0,1 нКл кожен розміщені в вершинах квадрата зі стороною 10 см. Яка величина і напрям вектора напруженості в точці, що розташована посередині однієї з сторін квадрата ? Яка величина вектора електричного зміщення (індукції) в цій точці ?

25.  Чотири позитивних заряди по  0,1 нКл кожен розміщені в вершинах квадрата зі стороною 10 см. Яка величина і напрям вектора напруженості в точці, яка розташована на перпендикулярі до площини квадрата, на відстані 5 см від центра квадрата ? Яка величина вектора електричного зміщення (індукції) в цій точці ?

26.  Відстань між двома довгими паралельними дротами а = 14 см.  Дроти заряджені різнойменними зарядами з лінійною густиною 10 нКл/м . Яка величина вектора напруженості в точці, відддаленій на відстань 10 см як від першого, так і від другого дроту ?

27.  Відстань між двома довгими паралельними дротами а = 15 см.  Дроти заряджені однойменними зарядами з лінійною густиною 20 нКл/м . Яка величина вектора напруженості в точці, відддаленій на відстань 10 см як від першого, так і від другого дроту ?

28.  Відстань між двома довгими схрещеними під прямим кутом дротами а = 20 см.  Дроти заряджені різнойменними зарядами з лінійною густиною 10 нКл/м . Яка величина вектора напруженості в точці, відддаленій на відстань 10 см як від першого, так і від другого дроту?

29.  Тонкий довгий стержень рівномірно заряджений з лінійною густиною 10 мкКл/м. Визначити напруженість електричного поля на осі стержня на відстані а = 20 см  від його кінця.

30.  Тонкий довгий стержень довжиною l= 10 см рівномірно заряджений з лінійною густиною 10 мкКл/м. Визначити напруженість електричного поля в точці С, розташованій на  відстані а = 5 см  від стержня, симетрично відносно його кінців.

31.  Тонкий довгий стержень довжиною l= 10 см рівномірно заряджений з лінійною густиною 0,1 мкКл/м. Визначити напруженість електричного поля на осі стержня на відстані а = 20 см  від його кінця.

32.  Тонкий довгий стержень рівномірно заряджений з лінійною густиною 1 мкКл/м. Визначити напруженість електричного поля в точці С, розташованій на  відстані а = 10 см  від стержня, симетрично відносно його кінців.

33.  Тонке напівкільце радіусом 20 см рівномірно заряджене з лінійною густиною 1 мкКл/м.. Визначте напруженість в центрі кривизни півкільця.

34.  Тонке кільце радіусом 10 см рівномірно заряджене з лінійною густиною 10 мкКл/м.. Визначте напруженість електричного поля на перпендикулярі до площини кільця на відстані 20 см від його центру.

35.  В вершинах квадрата зі стороною 10 см знаходяться однакові позитивні заряди 10 мкКл. Визначити напруженість електростатичного поля в центрі квадрата.

36.  В вершинах квадрата зі стороною 10 см знаходяться однакові позитивні заряди 10 мкКл. Визначити напруженість електростатичного поля в середині однієї з сторін квадрата.

37.  По тонкому кільцю радіусом 20 см рівномірно розподілений заряд  з лінійною густиною 2 мкКл/м. Визначити напруженість електричного поля, створеного розподіленим зарядом, в точці В, яка знаходиться на осі кільця на відстані 20 см від його центра.

38.  Третя частина тонкого кільця радіусом 20 см несе рівномірно розподілений заряд q = 5 мкКл. Визначити напруженість  електричного поля, створеного розподіленим зарядом в центрі кільця.