Квантові властивості світла (Індивідуальне завдання № 3 із 54 питань)

Страницы работы

Содержание работы

ІІІ семестр

Індивідуальне завдання № 3

КВАНТОВІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА

1.  Визначити роботу виходу електрона з натрію, якщо червона межа фотоефекту дорівнює 5·10-7 м., ( h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с ).

2.  Визначити енергію фотона, падаючого на метал, якщо червона межа фотоефекту дорівнює lм = 3,07·10-7 м, а кінетична енергія фотоелектрона 1,6·10-19 Дж. ( h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с ).

3.  На цинкову пластинку (Авих = 6,4·10-19 Дж) падає монохроматичне світло довжиною хвилі l = 2,2·10-7 м. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів.

( h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с; m = 9,1·10-31 кг ).

4.  Яка повинна бути довжина хвилі світла, падаючого на поверхню деякого матеріалу (рахувати Авих = 6,4·10-19 Дж), щоб швидкість фотоелектронів дорівнювала 107 м/с?

( h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с; m = 9,1·10-31 кг).

5.  Визначити енергію фотона, якому відповідає довжина хвилі 4·10-7 м.

( h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с ).

6.  Визначити масу фотона, якому відповідає довжина хвилі 5·10-7 м.

( h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с ).

7.  Визначити імпульс фотона, якому відповідає довжина хвилі 6·10-7 м.

( h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с ).

8.  Ртутна лампа має пружність 100 Вт. Скільки квантів світла випромінюється за 1 секунду, якщо довжина хвилі світла 5·10-7 м.

( h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с ).

9.  Знайти довжину хвилі де Бройля для електрона, кінетична енергія котрого дорівнює 1,6·10-13 Дж. ( h = 6,6·10-34 Дж·с; m = 9,1·10-31 кг ).

10.  З якою швидкістю рухається електрон, якщо довжина хвилі де Бройля для нього дорівнює 7,3·10-10 м. ( h = 6,6·10-34 Дж·с; m = 9,1·10-31 кг ).

11.  На одиницю площі за одиницю часу припадає 100 Дж світлової енергії. Визначити величину тиску, який здійснює світло, коли поверхня повністю відбиває всі промені. ( С = 3·108 м/с, r = 1 ).

12.  За одиницю часу на одиницю площі припадає 200 Дж енергії світла. Який тиск здійснює світло, коли поверхня повністю поглинає всі промені. ( С= 3·108 м/с, r = 1 ).

13.  На поверхню ,яка повністю поглинає світло падає щосекундно 100 Дж енергії. Знайти площу поверхні, якщо тиск, який здійснює на цю поверхню світло дорівнює 3,5·10-7 Па. ( С = 3·108 м/с, r = 1 ).

14.  На поверхню, яка повністю відбиває світло, падає щосекундно 200 Дж світлової енергії. Знайти площу поверхні, якщо величина тиску світла дорівнює 7·10-7 Па. ( С = 3·108 м/с, r = 1 ).

15.  На протязі якого часу світло падає на поверхню площею 10-2 м2, здійснюючи при цьому тиск, величиною 5·10-7 Па. Світлова енергія дорівнює 120 Дж, поверхня повністю поглинає всі падаючі на неї промені. (С = 3·108 м/с, r = 1 ).

16.  Визначити проміжок часу на протязі якого світло з енергією 30 Дж падає на поверхню площею 5·10-3 м2. Тиск, який здійснює світло, дорівнює

2,5·10-7 Па. Коефіцієнт відбивання r = 0,25 ( С = 3·108 м/с ).

17.  Рентгенівські промені довжиною хвилі λ0 = 7,08·10-11 м. здійснюють комптонівське розсіювання на парафіні в напрямку θ = 60º. Знайти довжину хвилі розсіяних променів.

( h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с; m = 9,1·10-31 кг ).

18.  Рентгенівські промені з довжиною хвилі λ0 = 2·10-11 м. здійснюють комптонівське розсіювання. Довжина хвилі розсіяних променів дорівнює λ1 = 2,242·10-11 м. Визначити енергію електрона віддачі.

( h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с ).

19.  Якої довжини хвилі λ0 мають падаючі рентгенівські промені, якщо при комптонівському розсіюванні цих променів на графіті під кутом θ = 60º довжина хвилі розсіяних променів стала рівною

λ1 = 2,54·10-11 м? ( h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с; m = 9,1·10-31 кг ).

20.  Визначити кут комптонівського розсіювання θ фотона, якщо збільшення довжини хвилі при розсіюванні дорівнює ∆λ = 3,62·10-12 м. ( h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с; m = 9,1·10-31 кг ).

21.  Кут розсіювання фотона θ = 90º. Кут віддачі електрона φ = 30º. Визначити енергію E падаючого фотона.

( h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с; m = 9,1·10-31 кг ).

22.  Фотон ( λ = 10-12 м ) розсіявся на вільному електроні під кутом θ = 90º. Яку частину своєї енергії фотон передав електрону?

(h = 6,6·10-34 Дж·с; С = 3·108 м/с ).

23.  Фотон з енергією 6,4·10-14 Дж розсіявся під кутом θ = 90º на вільному електроні. Визначити енергію розсіяного фотона.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Домашние задания
Размер файла:
70 Kb
Скачали:
0