Радіоактивність. Ядерні реакції (Домашнє завдання № 7 із 150 питань)

Страницы работы

Содержание работы

ІІІ семестр

Домашнє завдання №7

Радіоактивність. Ядерні реакції.

1. Скільки атомів полонію розпадається за 1 добу з 106 атомів?

2. Скільки атомів еманації радію (радону) розпадається за 1 добу з 106  атомів?

3. Знайти число розпадів за 1 с в 1 г радію.

4. Знайти масу радону, активність якого дорівнює 1 Ки.

5. Знайти масу полонію , активність якого дорівнює 3,7*1010 Бк.

6. Знайти сталу розпаду радону, якщо відомо, що число атомів радону зменшується за 1 добу на 18,2%.

7. Знайти питому активність: 1) урану ; 2) радону .

8. За допомогою іонізаційного лічильника досліджується швидкість розпаду деякого радіоактивного ізотопу. У початковий момент часу лічильник дає 75 відкидань за 10 с. Яке число відкидань за 10 с дає лічильник після закінчення часу Т1/2 /2? Рахувати Т1/2 » 10 с.

9. Деякий радіоактивний ізотоп має сталу розпаду λ = 1,44×10-3 рік-1. Через скільки годин розпадеться 75% початкової маси атомів?

10. Чому дорівнює активність радону, що утворився з 1 г радію за одну годину?

11. У результаті розпаду 1 г радію за рік утворилася деяка маса гелію, що займає при нормальних умовах об’єм 0,043 см3. Знайти з цих даних число Авогадро.

12. В ампулу поміщений препарат, що містить 1,5 г радію. Яка маса радону нагромадиться в цій ампулі після закінчення часу t = Т1/2 /2, де Т1/2 - період напіврозпаду радону?

13. В ампулу поміщений радон, активність якого дорівнює      400 мКи. Через який час після наповнення ампули активність радону буде дорівнювати 2,22*109 Бк?

14. З якої найменшої маси руди, що містить 42% чистого урану, можна одержати 1 г радію?

15. Яка частка початкової маси радіоактивного ізотопу розпадається за час життя цього ізотопу?

16. Знайти активність 1 мкг полонію .

17. Знайти питому активність штучно отриманого радіоактивного ізотопу стронцію .

18. До 10 мг радіоактивного ізотопу  домішано 30 мг нерадіоактивного ізотопу . На скільки зменшилася питома активність радіоактивного джерела?

19. Стала розпаду рубідію  дорівнює 0,00077 с -1. Визначити період напіврозпаду рубідію.

20. Яка частка початкової кількості атомів розпадеться за один рік у радіоактивному ізотопі торія ?

21. Скільки відсотків початкової кількості актинію  залишиться: через 5 днів; через 15 днів?

22. За один рік початкова кількість радіоактивного нукліда зменшилася в три рази. У скільки разів вона зменшиться за два роки?

23. За який час розпадеться 1/4 початкової кількості ядер радіоактивного нукліда, якщо період його напіврозпаду 24 години?

24. За вісім днів розпалося 75% початкової кількості радіоактивного нукліда. Визначити період напіврозпаду.

25. Визначити період напіврозпаду радіоактивного полонію , якщо 1 г цього ізотопу утворить за рік 89,5 см3  гелію при нормальних умовах.

26. Період напіврозпаду радіоактивного нукліда один рік. Визначити середню тривалість життя цього нукліда.

27, Скільки відсотків початкової кількості радіоактивного нукліда розпадається за час, рівний середньої тривалості життя цього нукліда?

28. Скільки атомів розпадається в радіоактивному нукліді за 1 с, якщо його активність 2,71 мкКи?

29. Активність препарату зменшилася в 250 разів. Скільком періодам напіврозпаду дорівнює минулий проміжок часу?

30. За добу активність нукліда зменшилася від 3,2 Ки до 0,2 Ки. Визначити період напіврозпаду цього нукліда.

31. На скільки відсотків знизиться активність ізотопу іридію  через місяць?

32. Через скільки років активність ізотопу стронцію  зменшиться в 10 разів, у 100 разів?

33. Лічильник Гейгера, установлений поблизу препарату радіоактивного ізотопу срібла, при першому вимірі реєстрував 5200 β - часток у хвилину, а через добу тільки 1300. Визначити період напіврозпаду ізотопу.

34. Визначити активність 1 мг фосфору .

35. Обчислити питому активність кобальту .

36. Знайти відношення питомої активності стронцію  до питомої активності радію .

37. Яка кількість урану  має таку ж активність, як 1 мг стронцію ?

38. Визначити масу нейтрального атома хрому .

39. Пояснити відмінність ізотопів і ізобарів.

40 Визначити, яку частину маси нейтрального атома  складає маса його електронної оболонки.

41. Визначити число протонів і нейтронів, що входять до складу ядер трьох ізотопів бора:   1) ; 2) ; 3) .

42. Визначити число протонів і нейтронів, що входять до складу ядер трьох ізотопів кисню: 1) ; 2) ; 3) .

43. Визначити, користуючись таблицею Менделєєва, число нейтронів і протонів в атомах платини та урану.

44. Визначити зарядові числа ядер, масові числа й символи ядер,  які отримаються, якщо в ядрах  нейтрони замінити протонами, а протони - нейтронами.

45. Визначити атомні номери, масові числа і хімічні символи ядер, що вийдуть, якщо в ядрах  протони замінити нейтронами, а нейтрони протонами.

46. Скільки відсотків від маси нейтрального атома плутонію  складає маса його електронної оболонки? Відносну атомну масу плутонію прийняти рівною його масовому числу.

47. Визначити, що (і в скільки разів) триваліше - три періоди  напіврозпаду чи два середніх часи життя радіоактивного ядра.

48. Визначити, у скільки разів початкова кількість ядер радіоактивного ізотопу зменшиться за три роки, якщо за один рік вона зменшилася в 4 рази.

49. Визначити, яка частина (%) початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу залишиться, що не розпалася по  витіканні часу t, рівного двом середнім часам життя τ радіоактивного ядра.

50. Визначити, яка частина початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу розпадеться за час t, рівний двом періодам напіврозпаду Т1/2 .

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Домашние задания
Размер файла:
427 Kb
Скачали:
0