Лабораторний практикум з курсу “Теорія автоматичного управління”: Навчальний посібник, страница 18

    1.1. Розглянемо основні програми пакета СС що дозволяють аналізувати частотні характеристики дискретних об'єктів. У якості вихідної информації для побудови частотних характеристик є передаточна функція дискретної системи. Деякі програми побудови частотних характеристик вимагають попереднього створення частотного файлу. Внаслідок періодичності частотних характеристик дискретних систем, створення частотного файлу дискретних об'єктів має деякі особливості.

    Програма FREQUENCY призначена для обчислення частотного файлу аналогових і дискретних об'єктів. Розглянемо створення частотного файлу для дискретних об'єктів. Вид діалогових процедур створення частотних файлів залежить від варіанта (типу) перетворення передаточної функції з аналогової в дискретну. У випадку процедури CONVERT-1 одержуємо передаточну функцію у формі Z-перетворення. У випадку процедури CONVERT-3 одержуємо переда--точну функцію у формі W-перетворення (білінійне перетворення ).

    Розглянемо перший варіант

    Запис: СС > CON ß

                 Gj(z)=discretized version of Gi(S)

Enter Gi > G1 ß

Enter Gj > G11ß

Enter discretzation option > 1 ß

Enter sample time > 0.01 ß

Now in digital mode

   На екран виводиться передаточна функція у формі Z-перетворення

DIG > FRE ß

Use special frequency axis ?(y/n) > y ß

Enter transfer function Gn > G11 ß

Enter wlow,npts,n repeats > wlow=low freq

npts=# point from wlow to pi/t

n repe ts=# repeats of fundamental freq range,

кількість повторень основного (фундаментального ) діапазона

high freq=n repeats * Pi/Т

Enter 0=LOG 10 scale,1=linear scale > 0 ß

DIG >

    Розглянемо другий варіант(CONVERT-3)

    Запис:  DIG > FRE ß

Use special frequency axis (y/n) > n ß

Enter transter function Gn > G11 ß

Enter low freq,high freq,# points > 0.1,100,100 ß

Enter 0=log 10 scale,1=linear scole > 0 <--

DIG >

    За допомогою програм LIST і POINT  зміст частотного файлу можна вивести на екран дисплея.

    1. 2. Побудова характеристик

    Процедура BODE - використовується для побудови частотних характеристик (АФХ і ФЧХ) з попереднім створенням частотного файлу.

     Приклад для перетворення CONVERT-1:

      DIG > FREQ ß

Use special frequensy exis?(Y/N) > Y ß

Enter transfer function Gn > G61 ß

Enter wlow, nprst,nrepeats >0.1,50,3 ß

Enter 0=log 10 scale, 1=linear scale > 0 ß

DIG > BODE ß

Enter type of Bode plot > 3 ß

Automatic entry of remaining parameters ?(Y/N) > Y ß

    Використовуючи команди рубрики OPTION необхолимо уточнити графіки характеристик.

    Аналогічно можна побудувати характеристики для перетворення CONVERT-3 c обліком особливості створення частотного файлу.

    Процедура NYQUIST - використовується для побудови АФХ із попереднім створенням частотного файлу.

     Приклад для перетворення CONVERT-1:

СС > NYQ ß

Enter low real,high real,real divisions low imag,high imag,imag divisions (AUTO for cuto scaling) > A ß

Enter tile > G61 ß

         Enter background,foreground > 0,0 ß

    Використовуючи розгляд раніше подкоманды можна поліпшити результати висновку.

    Програма ASYMPTOTE - призначена для побудови логарифмічних частотних характеристик.

    Процедура не вимагає попереднього створення частотного файлу.

ІІ. Порядок виконання роботи

    2.1. Ввійти в середовище пакета СС.

    2.2. Здійснити перехід у середовище DIG.

    2.3. Відповідно до заданого варіанта (таб.1) увести передаточні функції G1(S) -G5(S).

    2.4. Використовуючи програму FREQUNCY створити частотні файли заданих передаточних функцій G1(S)-G4(S) c використанням перетворення CONVERT-1 і CONVERT-3.

    2.5. Використовуючи програми LIST і POINT вивести на екран інформацію про отримані частотні файли.

    2.6. Використовуючи програми BODE і NYQUIST побудувати АЧХ,ФЧХ,АФХ для заданих передаточних функцій. Використовуючи подкоманди рубрики OPTIONS, уточнити графіки отриманих частотних характеристик і нанести на них необхідні текстові записи.