Лабораторний практикум з курсу “Теорія автоматичного управління”: Навчальний посібник, страница 5

2. Скопіювати методичну вказівку по конкретній виконуваній роботі в окремий файл, який необхідно перетворити у файл звіту (залишити назву, ціль роботи, необхідні схеми, теоретичні і розрахункові дані і та інш.).

3. Ввійти в середовище пакета моделювання CC або SІAM (пакет SІAM повинний знаходитися в кореневому каталозі!).

4. Результати дослідження (схема, діалог або графік) скопіювати у файл звіту для чого необхідно:

- за допомогою клавіш Alt - ¿  зменшити розмір вікна;

- за допомогою клавіші          виділити у вікні необхідну для копію-вання схему, діалог або графік;

- за допомогою клавіші         (або правої кнопки мишки) скопіювати в буфер виділений фрагмент;

- ввійти в графічний редактор Paіnt і вставити в нього  скопійований фрагмент використовуючи команду Правка/Вставить (або клавіші Ctrl-V)

- проінвертувати кольор в скопійованому фрагменті за допомогою команди Рисунок/Обратить цвета (або клавіші Ctrl-V);

- зберегти фрагмент під яким - або ім'ям (наприклад Безымянный) використовуючи як Тип файла опцію: Монохромный рисунок  при цьому обсяг  пам'яті займаний малюнком буде мінімальним ;

-  за допомогою клавіші Alt -Tab повернутися в редакторі Word і вставити копируемый фрагмент у документ;

- за допомогою клавіші Alt -Tab повернутися в середовище пакета моделювання;

- редакторі Word і вставити копируемый фрагмент у документ;

- за допомогою клавіші         (або клавіш Alt - ¿ ) відновити розмір вікна і продовжити процес виконання роботи.

5. Файл звіту зберегти  під ім'ям LR_TAU#N.

ІІ. Порядок виконання роботи

2.1. Ознайомитися з основними командами і принципом побудови пакета SIAM використовуючи методичні вказівки до роботи і довідкову інформацію команди HELP.

2.2. Ініціалізувати середовище  пакету SIAM. Відповідно до індивідуального завдання (див. табл. 1) увести вираження передаточ-них функцій .

2.3. Ознайомитися з основними командами і принципом побудови пакета СС використовуючи методичні вказівки до роботи і довідкову інформацію команди HELP.

2.4. Ініціалізувати середовище СС пакету.

2.5. Відповідно до індивідуального завдання (див. табл. 1) увести вираження передаточних функцій використовуючи команду ENTER у середовищі СС і режимі безпосереднього введення в середовищі BUILD.

2.6. За допомогою команд SINGLE, UNITARY і TCF представити передаточну функцію G1(s) у різних формах, використовуючи команду DISPLAY вивести її на екран дисплея.

2.7. Використовуючи основи структурного методу і команди середовища BUILD виконати структурне перетворення схеми відповідно до заданого варіанта (див. табл. 2.). Вираження пере-даточних функцій у приведеній схемі задане в табл. 3.

ІІІ. Контрольні питання

3.1. Дайте загальну характеристику пакета СС.

3.2. Перелічте середовища пакета СС.

3.3. Приведіть класифікацію команд пакета.

3.4. Перелічите правила запису і введення команд.

3.5. Приведіть класифікацію динамічних об'єктів.

3.6. Дайте визначення передаточної функції.

3.7. Перелічте основні команди пакета СС що дозволяють вводити і перетворювати передаточні функції.

3.8. Перелічте основні правила перетворення структурних схем.

3.9. Перелічте засобу пакета СС що дозволяють конструювати складні передаточні функції з більш простих.

3.10. Перелічте основні форми представлення передаточних функцій.

                                                                                         Таблиця 1

G1(s)

G2(s)

G3(s)

1

2

3

Таблиця 2

1

2

3


Таблиця 3

G1

G2

G3

G4

G5

1

5

1

2

5

1

3

4

2

4

4

2

5

3

3

6

1

3

7

2

4

8

2

4

9

1

5

10

1

5