Мета і задачі курсу "Охорона праці". Правові й організаційні питання охорони праці

Страницы работы

Содержание работы

ІV.  ОХОРОНА ПРАЦІ.

4.1. Мета і задачі курсу «Охорона праці».

Методологічна основа курсу-науковий аналіз умов праці, технологічних процесів, апаратури й устаткування з погляду можливості виникнення аварійних ситуацій, появи небезпечних факторів, виділення шкідливих виробничих речовин. На основі такого аналізу визначаються небезпечні ділянки виробництва,  можливі аварійні ситуації і розробляються заходи щодо їхнього попередження  чи обмеження наслідків.

    Цілком безпечних і нешкідливих виробництв не існує. Задача охорони праці - звести до мінімуму імовірність нещасливого випадку чи захворювання працюючого з одночасним забезпеченням комфортних умов при максимальній продуктивності праці.

Розділ «Охорона праці» складається з п’яти  підрозділів:

1.  Правові й організаційні питання охорони праці;

2.  Виробнича санітарія;

3.  Техніка безпеки;

4.  Електробезпека;

5.   Пожежна безпека.   

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

4.2. Правові й організаційні питання охорони праці.

Основною цінністю держави є її громадяни, тому перед державою постають проблеми охорони життя та здоровя людини в процесі її трудової

діяльності. Найдійовішим важелем щодо реалізації цієї  проблеми є  створення безпечних та нешкідливих умов праці. У період  науково-технічного прогресу вони набули особливого значення, адже істотно зросла ціна кожного нещасного випадку та аварій. Тому нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання залишаються величезною людською трагедією, яка призводить до тяжких соціальних наслідків. Як же вирішувати цю проблему? З цією ж метою указом Президента України від 18 вересня 2002 року № 834/2002 утворено Державний комітет України з нагляду за охороною праці, як центральний орган виконавчої влади.

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоровята працездатності людини в процесі праці.

Законодавчими актами, що визначають основні положення про охорону праці, є загальні закони України, а також спеціальні законодавчі акти. До загальних законів належать: Конституція України (статті 43, 45, 46).

Закон України “Про охорону праці”, “Про охорону здоров’я”, “Про пожежну безпеку”, “Про використання ядерної енергії та радіаційний захист”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” , “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. Кодекс законів про працю України (КЗ и П).

Соціальними законодавчими актами в галузі охорони праці є Державні нормативні акти про охорону праці,  Державні стандарти Системи

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

стандартів безпеки праці, Будівельні норми та правила, Санітарні норми, правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та інші нормативні документи.

Основоположним законодавчим документом в галузі охорони праці є Закон України “Про охорону праці”, дія якого поширюється на всі підприємства , установи і організації не залежно від форми власності та видів їх діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах. Цей закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян про їх життя і їх здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносин між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

 В умовах роздержавлення, приватизації, утворення великої кількості суб’єктів підприємницької діяльності з різними формами недержавної Власності роль держави у вирішенні завдань охорони праці суттєво зростає. Тому Закон України “Про охорону праці” закріплює за державою функції нагляду за охороною праці. Тепер держава виступає гарантом створення безпечних та нешкідливих умов праці для працівників підприємств, установ, організації усіх форм власності.

Для реалізації цих функцій створено Національну раду з питань безпечної життєдіяльності при Кабінеті Міністрів України Держнаглядохоронпраці  та його територіальні органи. Національний науково-дослідний інститут охорони праці, навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці. В обласних та районних державних адміністраціях діють відповідні ради з безпеки життєдіяльності, а в центральних та міських органах виконавчої влади функціонують підрозділи, що займаються питаннями охорони праці.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення пере-

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Охрана труда
Тип:
Программы для учёбы
Размер файла:
357 Kb
Скачали:
0