Мета і задачі курсу "Охорона праці". Правові й організаційні питання охорони праці, страница 7

Орієнтовані межі небезпечних зон визначені в таблиці.

Висота можливого падіння предметів до 20м

Межа небезпечної зони,м

Від горизонтальної проекції максимальних габаритів переміщення машини  вантажів - 7

Від зовнішнього периметра споруди - 10

Границі небезпечних зон,  в межах яких діє небезпечна поразка електричним струмом (по СНиП ІІІ-4-80).

Потужність, кВт

Небезпечна зона від неогороджених неізольованих частин електрообладнання або проекції на землю ближнього дроту  повітряної лінії електромереж, м

150-220

5,0

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

4.6.  Розрахунок заземлюючого контуру рухомих механізмів.

Приклад розрахунку заземлюючого контуру рухомих механізмів (кран , екскаватор) в мережах напругою до 1000В з глухо заземленою нейтралью при опорі повторного заземлюю чого контуру £  10ом.

В якості заземлювачів використовуються сталеві труби d=2’’; L=3м; грунт – пісок.

Опір одного заземлювача:

табл.П  ,    табл. =0,6*104 ом*см;

Підвищуючий коеф. Кn=1,6;

Lп – понижуючий коефіцієнт (для даних грунтових умов – 0,023)

Опір заземлюючого контуру, що складається з 5 заземлювачів

де h - коефіцієнт об’єднання заземлювачів;

n – кількість заземлювачів.

 Ом < 10 Ом

4.7. Пожежна безпека.

Протипожежні заходи

Протипожежні заходи відображені у пояснювальній записці та будгенплані .  Ці рекомендації включені в розділи проекту виконання робіт.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

4.8. Збереження отруйних, легкозаймистих,

вибухонебезпечних  речовин і пилоподібних матеріалів

Способи збереження отрутних, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин передбачають підвищені вимоги безпеки. У противному випадку можливі професійні отруєння і нещасливі випадки при їхньому навантаженні, транспортуванні  і використанні. Як правило, отруйні речовини дозволяється зберігати тільки в окремих, закритих, добре провітрюваних, сухих, затемнених приміщеннях, вилучених від житла, їдалень, питних колодязів, водойм. На входах і в самих приміщеннях вивішуються попереджувальні написи і спеціальні знаки.  Склади для збереження кислот забезпечують нейтралізатором.

Кислоти / соляна, сірчана, карболова й ін./ необхідно транспортувати і зберігати в скляних обплетених суліях, розташовуючи в один ряд. Кошика для  упакування сулій повинні мати ручки для зручності перенесення і безпеки вантажо-розвантажувальних  робіт.

Нітрофарби й інші лакофарбові матеріали зі шкідливими домішками зберігають у герметично закритій тарі. Зовнішню поверхню тари

і робочий посуд з-під лаків і фарб необхідно ретельно очищати. Фенол необхідно містити в скляному чи посуді в сталевих бочках.

Хлорне вапно зберігають у щільно закривається стандартній тарі в сухому  закритому провітрюваному приміщенні окремо від мастил, балонів зі стиснутим газом,  при температурі на складі не нижче 10 і не вище 20°С.

Бензол зберігають тільки в металевій герметично закритій тарі під чи навісом у приміщенні, обладнаному приточно-витяжний вентиляцією.

Етильований бензин слід зберігати, перевозити, видавати й одержувати відповідно до  "Правил техніки безпеки для підприємств автомобіль-

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата