Мета і задачі курсу "Охорона праці". Правові й організаційні питання охорони праці, страница 3

На   підприємствах і  організаціях усіх галузей народного господарства широке поширенняодержав адміністративно-суспільний триступінчастий контроль за станом охорони праці.

На першому ступені контроль здійснюється майстром, механіком і суспільним інспектором по охороні праці профгрупи, що щодня на початку роботи перевіряють справність машин, верстатів і огороджень, інструментів і пристосувань, наявність і справність захисних засобів. При виявленні чи несправностей порушень правил і норм майстер (бригадир, механік) негайно вживає заходів до їхнього усунення, про що записує в спеціальний журнал (а також у книгу майстра). Після цього майстер (бригадир, механік) на своїй ділянці при необхідності проводить п'ятихвилинку по техніці безпеки. При виявленні недоліків, які не можна усунути власними засобами (несправність вентиляції, поломка огороджень на верстаті й ін.), він звертається до начальника ділянки, цеху, головного механіка (енергетика) для усунення виявлених несправностей.

 Щотижня начальник цеху разом із представником комісії з охорони праці, громадським інспектором профбюро цеху здійснюють другу  ступінь контролю охорони праці на своїх ділянках. Усі помічені недоліки чи порушення правил і норм техніки безпеки вносяться в журнал, призначаються особи, відповідальні заїхнє усунення, визначаються терміни виконання необхідних робіт, про неможливість виконання яких самотужки доводиться до відома  головного  інженера.

На третьому ступіню контролю головний  інженер, інженер по охороні праці, голова   комісії охорони праці, лікар медпункту, головний механік (енергетик) один раз на місяць перевіряють стан техніки безпеки і виробничої санітарії в кожнім цеху. За результатами перевірок робляться записи в журналі, у якому вказуються керівники, відповідальні за усунення виявлених недоліків, і терміни виконання. Остання ступінь контролю закінчується

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

розширеною нарадою і виданням наказу по підприємству (організації), в окремих галузях практикується чотирьох- і п'ятисхідчастий адміністративно-громадський контроль (за участю вищестоячих господарських організацій).У трудовому законодавстві особлива увага приділяється дотриманню

вимог охорони праці вже при проектуванні і розробці нових (і тих , що реконструюються) підприємств, машин і технологічних процесів.

Посадові особи, винні в порушенні законодавства про працю і правил по охороні праці, у невиконанні зобов'язань по колективних договорах і угодам по охороні праці, несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, карну) у порядку, установленому законодавством .

Дисциплінарна відповідальність полягає в накладенні на посадових осіб у порядку підпорядкованості наступних стягнень: зауваження, догана, сувора догана, пониження в посаді на термін до трьох місяців, звільнення.

Адміністративна відповідальність полягає в накладенні на винних грошових штрафів, встановлюваних органами нагляду.

Матеріальна відповідальність полягає в стягненні з винних особ цілком чи частково сум, виплачених підприємством (організацією) потерпілим від нещасливого чи випадку, профзахворювання, а також незаконно звільненим працівникам за їхній змушений прогул.

Кримінальна відповідальність настає в тому випадку, коли порушення правил і норм могли  спричинили за собою тяжкі наслідки (нещасні випадки, профзахворювання).

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата