Мета і задачі курсу "Охорона праці". Правові й організаційні питання охорони праці, страница 6

N = 2835 £ 1 * 2100*5,22== 10962 кГ.

 На стійкість при центральному стиску

N £  т*j*R*Fбр :

N= 2835 £ 0,8*0,65*2100*7,86 = 8474 кг.

Коефіцієнт (j=0,65 визначаємо з умови l=L0 / r

де L0  - вільна довжина розпірки в см;  

r=0,35*dср=(d+D)/2=(4+5,1)=4,55см;

l=150/1,59=94,3.

Приймаємо всі розпірки одного діаметра з труби dH=51мм, dВН=40 мм.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Розрахунок небезпечних зон.

До зон з постійно діючими небезпечними виробничими факторами відносяться ті зони , що розташовані поблизу неізольованих струмоведучих частин електрообладнання, мереж електропередач, перепадів на висоті 1,3м. Небезпечна зона поблизу котлованів, траншей визначається нормально допустимою відстанню по горизонталі від основи неукріпленого відкосу виємки до ближніх опорних частин машин або до верхньої забудови підкранової колії.

L=a*h, де h – глибина виємки;

a - коеф. прийнятий для виємок  сегменту -  0,95.

L=2*0,95=1,9м.

Межа небезпечної зони при роботі екскаватора з лопатою з боку забою В=R+в1*g*L, де

R – найбільший радіус копання;

В – відстань від верха забою до проекції лінії кута штучного відкосу грунту плюс 1,4м.

В=2+3,5=5,5м.

Межі небезпечних зон поблизу рухомих частин і робочих органів визначають відстанню 5м, якщо інші вимоги відсутні в інструкції заводу виробника.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

4.5. Електробезпека.

                 У процесі експлуатації електрообладнання нерідко виникають умови, при яких навіть найсучасніше устаткування не забезпечує безпеки працюючого і вимагає застосування спеціальних захисних засобів.

                  Безпека обслуговування електрообладнання будівельних майданчиків забезпечується в основному так:

1)  підтримка необхідного стану ізоляції у всіх її елементах, а в окремих випадках застосування підвищеної ізоляції, зокрема застосування подвійної ізоляції; дотримання відповідних безпечних розривів до струмоведучих частин;

2)  забезпечення неприступності електричних мереж;

3)  використання ізолюючих основ, виконання корпусів електроустаткування з ізоляційних матеріалів; застосування пристроїв, розрахованих на живлення від мереж напругою 42 В и нижче; блокування апаратів пуску для запобігання помилкових включень електропристроїв; заземлення корпусів електроустаткування й елементів електропристроїв, що можуть виявитися під напругою; застосування поділяючих трансформаторів.

                Одним з важливих елементів забезпечення електробезпечності в будівництві є своєчасне і технічно грамотне виконання проекту проведення робіт, зокрема розділу «електропостачання, електроустаткування, електробезпечність».

                 У будівництві найбільш широко використовують установки напругою до 1000 В з глухо заземленою централлю трансформатора чи генератора електростанції. У цих системах варто застосовувати заземлення – занулення, відповідно до якого обов'язковий металевий зв'язок корпусів електроустаткування, що відповідають клемам трансформаторів – споживачів із заземленою централлю джерела живлення. Застосування заземлення без металевого зв'язку з централлю забороняється.

Тимчасову  електромережу(як 42в так і 220в) виконати із ізольованого дроту і підвішувати його на  надійних стійках на висоті не менш 2,5м над робочим місцем , а в місцях проїзду автотранспорту -  6,0м.

Виконати старанне заземлення і огорожу електричних машин , механізмів та інструментів .

Основні причини травматизму.

Класифікація причин травматизму.

1. Організаційні причини – відсутність проведення інструктажу і навчання, відсутність проекту виконання робіт , де вказані зони монтажника, робота крану, пересування вантажу.

Визначаємо небезпечні зони , в межах яких не виключено виникнення небезпеки у зв’язку з падінням предметів і можливість враження електричним  струмом. 

Постійні небезпечні зони в місцях переміщення машин і обладнання або їх частин в місцях, над  якими відбувається переміщення вантажів кранами, де є шкідливі речовини в концентраціях, вищих за допустимі.

Щоб цього не допустити, в цих зонах не повинно бути сторонніх людей. Небезпечні зони повинні бути огороджені відповідно ТОСП 23407-78. тимчасові або потенційно небезпечні зони (ділянки територій поблизу споруд, над якими відбувається  монтаж або переміщення вантажів) обладнуються сигнальною огорожею, тобто обладнанням, що попереджує про небезпеку виробничих факторів.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата