Мета і задачі курсу "Охорона праці". Правові й організаційні питання охорони праці, страница 5

4.4. Техніка безпеки.

 Заходи по безпеці праці на будівельному майданчику .

Будівельний майданчик огороджений по схемі організації будівельного виробництва.

Рекомендується у підготовчий період виконати проектну огорожу з незначними уточненнями  ( виконання тимчасових проїздів ) . На огорожі періодично  виставляти плакати та таблички , які  забезпечують попередження про небезпечні місця на будмайданчику .

Для організації тимчасового кільцевого автошляхового забезпечення виконати у підготовчий період частину проектного шляху без верхнього покриття , а також посипати грунт і виконати тимчасовий автошлях , як показано на схемі організації будмайданчика .

При організації робіт рекомендується своєчасно позначити зони безпеки при роботі стрілових кранів . Зону безпеки огороджувати  дротяною огорожею з попереджувальними плакатами . Зону безпеки  , пов’язану  з рухом хвостової частини кран,у огородити штакетною огорожею 

Рекомендується виконати освітлення  автошляхів , майданчиків  складування , зони охорони прожекторами UMS 400S на стійках електрозабезпечення .

Заходи  безпеки при покрівельних роботах.

 Для проходу робочих по покрівлі більш 200, та також з покрівлі, не розрахованої на навантаження  ваги робітників, влаштовують трапи шириною не менше 0,3м  з поперечними планками для упору ніг. Розміщати на покрівлі матеріали дозволяється тільки у місцях, передбачених ППР з застосуванням засобів проти їх падіння. Під час перерв в роботі інструменти повинні бути закріплені чи прибрані з покрівлі.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Не дозволяється виконання покрівельних робіт під час відлиги, туману, грози та при швидкості вітру 15 м/с та більше. Елементи та деталі покрівлі, а також компенсатори у швах та захисні фартухи, ланки водостічних труб, звисів, зливів та т.п. треба подавати на робочі місця у заготовленому вигляді. Заготовка на покрівлі не дозволяється.

Розрахунок трубчастого інвентарного кріплення для

траншей при роботі в незв'язних грунтах.

Приймаємо об'ємну вагу сипучогогрунту g=1500 кг/м3.Тиск ґрунту на кріплення траншей розподіляється зазаконом трикутника (рис. 1) і підраховується за формулою

Рис. 1. Розрахункова схема трубчастого інвентарного кріплення траншей

де Е—тиск грунту в кГ/м;

g - об'ємна вага дрібного сухого піску, рівний 1500 кг/м3;

Н — глибина, на якій визначається тиск,у м;

j - кут природного укосу, рівний 25°;

Е = 315 Н2.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Складаємо розрахункову таблицю зусиль на кріплення траншей на смугу траншеї в 1 м в залежності від глибини виїмки.

Заглиблення шару ґрунту в м

Тиск ґрунту Е в кГ/м

Н

Н2

1

1

315*12= 315

2

4

315*22= 1260

3

9

315*32=2835

Визначаємо зусилля на інвентарні розпірки (відстань між стійками кріплення 1,7 м):

на глибині 1 м ............... 315*1,7=535.5 кГ

»    »    2 » ...................... 1260*1,7=2142 »

»    »    3 ….....................2835*1,7=4819.5 »

Розраховуємо на міцність інвентарні розпірки. На міцність при центральному стиску:

N £ m*R*FНТ

де   N — розрахункова сила в кГ;

т—коэффициент умов роботи, рівний1;

R — розрахунковий опір металу труби в кГ/см2;

FНТ—площа пперечного перетину труби (нетто) у см2. Приймаємо трубу з зовнішнім діаметром D=51 мм і внутрішнім діаметром d=40 мм:

 

N = 2835£ 1 2100*7,86= 16 506 кГ.

На міцність з врахуванням трубного метричного різьблення

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата