Мета і задачі курсу "Охорона праці". Правові й організаційні питання охорони праці, страница 11

Технологічна система очищення стічних вод:

Виробничі стічні і зливові води з території майданчика поступають самотьоком в горизонтальний відстійник, де проходить розділ фракцій – спливання мазуту і осадка взвісі. Після відстійника стічна вода проходить двоступеневу доочистку на фільтрах, які завантажені щебенем і тирсою.

Осад, який випав у відстійник, видаляється насосом в бункер, який обладнаний гідроциклоном для згущення осадку, потім вивантажується в автосамосвали і вивозиться в установлене Сумською СЄС місце.

Збір мазуту проводиться мазутозбірним лотком, розташованим в кінці відстійника з допомогою скребкового механізму з ручним приводом. Зібраний мазут зливається в тару і відправляється на нафтобазу як відходи нафтопродуктів.

Кількість стічних вод після очищення :

взвішені речовини – до 10 мг/дм3;

нафтопродукти – до 5 мг/дм3;

солевміст – 1-3 мг/дм3 .

Очищені стічні води  рекомендується використовувати на полив території і тимчасових доріг.

5.4. Охорона атмосфери .

Для приготування бітумної  суміші для гідроізоляції фундаментів або для покрівельних робіт розігрівають бітум . Щоб нагрів бітуму не  призводив до викиду в навколишнє середовище неутилізованих газів, необхідно використовувати спеціальне екологічно чисте нагрівальне устаткування, використовуючи для цього електрику, природний газ і забезпечувати його спеціальними фільтрами.

При роботі будівельних машин в атмосферу може викидатись велика кількість викидів, що спостерігається під час роботи застарілої відпрацьованої техніки. В зв’язку з цим відповідальним працівникам необхідно слідкувати за технічним станом машин , за заправку  машин пальним  відповідної якості .

Проектом передбачена мінімальна кількість будівельної техніки з двигунами внутрішнього згоряння . З метою уникнення запиленості при переміщенні автотранспорту потрібно підтримувати необхідний вологий режим покриття тимчасових доріг .Будівельне сміття необхідно транспортувати по сміттєпроводу і направляти на утилізацію .

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата


АНОТАЦІЯ.

          Тема дипломного проекту: “Виробничий комплекс технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки на 100 одиниць в м.Суми”.

          Виконавець:  Ніколаї А.Ю., студент 5-го курсу заочного факультету  спеціальності промислове та цивільне будівництво.

          Керівник проекту Паустовський С.В., доцент кафедри будівельних конструкцій.

          Об’єм дипломного проекту:   ___аркушів графічної частини та пояснювальної записки в об’ємі       ___сторінок.

          Архітектурно-будівельний розділ: плани, фасади, розрізи, вузли та деталі конструктивного та планувального вирішення будівлі, генеральний план ділянки будівництва, теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій та світлотехнічний розрахунок приміщення.

          Конструктивно-розрахунковий розділ: розрахунок та конструювання фундаментів та стіни,  плити оболонки покриття 3 х 18м типу КЖС.

          Організаційно-технологічний розділ: технологічна карта на влаштування каркасу з колон, плит- оболонок покриття типу КЖС 3 х 18м ;  календарний план будівництва та будівельний генеральний план надземної частини будівлі запропонованого варіанту.

Охорона праці : правові й організаційні питання охорони праці, виробнича санітарія, техніка безпеки, пожежна безпека.

          Охорона природи: запропоновані заходи щодо охорони навколишнього середовища.

          Економічний розділ: локальний кошторис на загальнобудівельні та санітарно-технічні роботи, а також об’єктний кошторис.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата