Мета і задачі курсу "Охорона праці". Правові й організаційні питання охорони праці, страница 10

При влаштуванні основ та фундаментів необхідно уникати таких  процесів, як водяна та вітрова ерозія, поява зсувів .Також треба дотримуватись технології зберігання та концентрування сипучих матеріалів – розпилення їх може призвести до знищення або зараження живої природи .

5.3. Охорона водних ресурсів .

Джерелом забруднення водоймищ по суті є промислові та частково побутові стічні води . Масштаби надходження стічних вод у водоймищах зростають, тому що значно розширюється будівництво заводів та фабрик, ростуть міста та чисельність населення . Витрати на очищення стічних вод великі , але вони окупаютьс. Значна кількість цінної речовини , котра раніше пропадала без діла , тепер виловлюється та повертається для потреб промислового виробництва .

При використанні будівельних машин і механізмів використовуємо воду для охолодження двигунів та інших агрегатів. Багато води використовується на миття техніки. Для раціонального використання води на будівельному майданчику розділяємо її на господарську, питну та технічну. Технічну воду переводимо на зворотне водопостачання,.

               У процесі миття техніки відбувається забруднення води пальним та мастилами, при інших роботах у воду попадають шкідливі домішки, створюються так звані стічні води. 1м³ цієї води, попадаючи у водойму, забруднює до 60м³ чистої води. Таким чином на будівництві влаштовуємо тимчасові очисні споруди.

Однак тільки очисними спорудами цілком попередити забруднення водоймищ не вдається. Необхідне широке втілення оборотного водопостачання . Водні ресурси необхідно зберігати від забруднення на будівельному майданчику , де вода використовується для виробничих потреб , пожежогасіння та господарчо – питних потреб .

Особливу увагу слід приділяти витратам води для господарчих потреб. Технічна вода , що відходить від миття буд. машин , охолодження їх

двигунів має у собі машинне масло, пальне і інші речовини , попадання яких у поверхню грунту може викликати значні порушення в екосистемі .

По питаннях охорони навколишнього середовища дипломним проектом передбачені наступні заходи:

          1. Перед початком будівництва передбачена зрізка рослинного шару ґрунту з наступним вивозом його на сільськогосподарські угіддя з метою підвищення родючості ґрунтів.

          2. Загальномайданчиковим генпланом передбачений стік виробничих вод у заглиблені аеротенки, розташовані на території виробництва, із подальшим скиданням знешкоджених вод на поля фільтрації.

          3. Під час зведення будівлі миття обладнання та транспортних засобів, а також злив та заміна пально-мастильних матеріалів повинна проводитися на спеціально відведених місцях, які в подальшому будуть використовуватися під майданчики з асфальтобетонним покриттям.

          4. Загальномайданчиковим генпланом передбачено подальший благоустрій території з насадженням дерев листяних та хвойних порід, кущів рядової та групової посадки, а також улаштування газонів із сортів багаторічних трав.

5.       З метою влаштування сприятливої екологічної обстановки в районі експлуатації підприємства вибір місця будівництва проведений з урахуванням пануючих вітрів та рельєфу місцевості, який склався.

    6. Для усунення запилення повітря при проїзді автотранспорту всі під’їзні шляхи повинні мати тверде покриття. Постійні  - асфальтобетонне, тимчасові – зі спеціальних залізобетонних шляхових плит. При видаленні будівельного сміття з верхніх поверхів приміщень повинні і використовуватись спеціальні контейнери та бункери. Завезення та зберігання пилоутворюючих будматеріалів (цементу, будівельного гіпсу, вапна та ін.) повинне виконуватись в спеціальній тарі.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата