Мета і задачі курсу "Охорона праці". Правові й організаційні питання охорони праці, страница 8

ного транспорту". Пальні і легкозаймисті рідини / гас, бензин і ін./, а також мастильні матеріали варто зберігати в приміщеннях з неспалимих чи 

занурених у землю конструкцій з дотриманням правил пожежної безпеки.  Забороняється зберігати і переносити летучі і легкозаймисті рідини у відкритій тарі.

Якщо в одному приміщенні зберігаються різні токсичні речовини, тара повинна мати бирки, пофарбовані в різні кольори.

Карбід кальцію в спеціальних барабанах зберігають в інвентарних приміщеннях блокового типу відповідно до "Правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогневих робіт".  Приміщення обладнають углекислотними вогнегасниками і шухлядами із сухим піском.

Балони зі стиснутими газами / киснем, ацетиленом, пропан-бутаном і ін./ зберігають у вертикальному положенні в закритих провітрюваних приміщеннях, захищених від дії сонячних променів і опадів, ізольованих від джерел відкритого полум'я і місць зварювання.  Щоб уникнути випадкового утворення вибухонебезпечної суміші балони для кожного газу офарблюються у визначений колір.

Для збереження вибухонебезпечних речовин нормується площа легкоскидаємих конструкцій / 9,05...0,03 м2/  на 1 м3 будинки.  До таких конструкцій відносяться двері, вікна, розстібні ворота, інші конструкції, що обгороджують, з масою не більш 120 кг.м2.

Пилоподібні матеріали / цемент, гіпс і ін./ необхідно зберігати в силосах, бункерах і інших закритих ємностях, приймаючи міри проти розпилення в процесі навантаження і вивантаження. Робітники можуть спускатися в бункери і силосу тільки в спеціальній колисці за допомогою лебідки, користаючись засобами індивідуального захисту і при наявності наряду-допуску, підписаного головним інженером будівельної організації.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата


V.  ОХОРОНА ПРИРОДИ.

5.1. Охорона природи .

В цьому розділі викладені рекомендації  відносно заходів по охороні навколишнього середовища в межах будівельного майданчику .

Вони включають :

-засоби по використанню зайвого рослинного шару , при рекультивації;

-засоби поховання сипучих матеріалів , застосування герметичної тари для токсичних речовин ;

-засоби охорони будівель у межах будівельного майданчику засоби їх пересадки;

-засоби зниження шуму від ведучих машин та механізмів ;

-захист огороджуваного простору від стікаючої води .

Природний потенціал землі як природного ресурсу можна примножувати при зваженому підході  до її використання .

Земельні угіддя можна перетворювати в ріллю шляхом розорювання цивільних земель . Засоби , спрямовані на охорону земельних ресурсів , створення полезахисних смуг , терасування схилів , рекультивація , усуцільнювання ,  залуження та засолення еколого небезпечних угідь , будівництво протиерозійних споруд та ін .

Аналогічні до аграрного сектору проблеми використання земельних ресурсів виникають у лісових господарствах . А от для транспорту , промисловості , будівництва земельні ресурси відіграють роль  просторового базису і територій для розміщення відходів .

Знятий у процесі будівництва рослинний шар застосовується при розбивці парків . Також можливо застосування знятого рослинного шару в теплицях , на городах та інших місцях . При необхідності рослинний грунт перевозять в місця, бідні на родючість . В будь якому випадкові рослинний шар повинен знаходити застосування . В розробленому проекті при плануванні майданчику цеху рослинний шар вивозиться на поля радгоспу на місця розташування газонів і клумб майстерні .

Дипломний проект

Аркуш