Охорона праці й техніка безпеки на будівельному майданчику

Страницы работы

Содержание работы

4. Розділ охорони праці

Вступ

Основною цінністю держави є її громадяни, тому перед державою постають проблеми охорони життя та здоров¢я людини в процесі її трудової діяльності. Найдієвішим важелем щодо реалізації цієї проблеми є створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Охорона праці – система законодавчих актів і відповідних їм соціально-економічних, технічних, гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпечність, охорону здоров’я, працездатність людини.

Проблеми створення безпечних і нешкідливих умов праці існували, можна сказати, завжди. У період же науково-технічного прогресу вони набули особливого значення, адже істотно зросла ціна кожного нещасного випадку та аварії. Тому нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання залишаються величезною людською трагедією, яка призводить до тяжких соціальних наслідків. Як же вирішувати цю проблему? З цією метою указом Президента України від 18 вересня 2002 р. №834/2002 утворено Державний комітет України з нагляду за охороною праці, як центральний орган виконавчої влади.

          Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров¢я та працездатності людини в процесі праці.

          Законодавчими актами, що визначають основні положення про охорону праці, є загальні закони України, а також соціальні законодавчі акти. До загальних законів належать: Конституція України (статті 43, 45 та 46), Закон України “Про охорону праці”, “Про охорону здоров¢я”, “Про пожежну безпеку”, “Про використання ядерної енергії та радіаційний захист”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Про загальнообов¢язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Кодекс Законів про працю України (КЗпП). Спеціальними законодавчими актами в галузі охорони праці є Державні нормативні акти про охорону праці, Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці, Будівельні норми та правила, Санітарні норми, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та інші нормативні документи.

          Основоположним законодавчим документом у галузі охорони праці є Закон України “Про охорону праці”, дія якого поширюється на всі підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності та видів їх діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах. Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров¢я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

          В умовах роздержавлення, приватизації, утворення великої кількості суб’єктів підприємницької діяльності з різними формами недержавної власності роль держави у вирішенні завдань охорони праці суттєво зростає. Тому Закон України “Про охорону праці” закріплює за державою функції нагляду за охороною праці. Тепер держава виступає гарантом створення безпечних та нешкідливих умов праці для працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

          Для реалізації цих функцій створено Національну раду з питань безпечної життєдіяльності при Кабінеті Міністрів України, Держнагляд охорони праці та його територіальні органи, Фонд соціального страхування від нещасних випадків, Національний науково-дослідний інститут охорони праці, навчально методичний центр Держнагляду охорони праці. В обласних та регіональних державних адміністраціях діють відповідні ради з безпечної життєдіяльності, а в центральних та міських органах виконавчої влади функціонують підрозділи, що займаються питаннями охорони праці.

          Відповідно до Закону України “Про охорону праці” за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок винні працівники притягаються до дисциплінарної (догана, звільнення з роботи), адміністративної (у вигляді грошового штрафу), матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

4.1. Техніка безпеки на будівельному майданчику.

Важливим питанням для забезпечення безпеки будівництва є вірна організаційно-технічна підготовка до будівництва. Ця підготовка проводитися в два етапи: організаційний та технічний.

          Основним видом робіт на будівельному майданчику на сьогоднішній день можна вважати монтажні роботи. Монтаж збірних залізобетонних конструкцій необхідно розпочинати тільки при наявності проекту виконання робіт. До початку монтажу конструкцій на будівельному майданчику повинні бути виконані наступні роботи:

- підготовлені під'їзні дороги;

- спланована територія для складування конструкцій;

- установлені, випробувані та здани в експлуатацію монтажні механізми

у відповідності до вимог держтехнагляду;

- здані за актом захованих робіт фундаменти під монтаж каркасу;

Похожие материалы

Информация о работе