Завдання до комплексної контрольної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» (30 варіантів завдань), страница 9

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант №  20

Треба зробити конструктивний розрахунок  сталевої ферми покриття виробничого будинку з підбиранням перерізів розтягнутих та стиснутих елементів.

Проаналізуйте та дайте рішення по таких питаннях.

1. За якими ознаками та параметрами приймається розрахункова довжина стиснутих елементів.

2. Визначіть розрахункову довжину в площині та з площини ферми та підберіть переріз верхнього стиснутого поясу ферми, якщо:

 зусилля  Nвп = -900 кН.

3. Наведіть креслення.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант№  21

Проектується робоча площадка промислового будинку під технологічне корисне навантаження 8 кН/м2 з сіткою колон 15х4м.

1. Прийняти рішення щодо типу балкової клітки  з настилом із залізобетонних збірних плит товщиною 50мм.

2. Підібрати головні та другорядні балки з прокатних двотаврів з умови міцності в пружній та пружньо-пластичній стадіях роботи, якщо поєднання всіх балок - шарнірне.

3. Перевірити жорсткість елементів площадки.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________

                                          (підпис)                                (прізвище та ініціали)

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Заступник директора

                                                                         з навчальної роботи

                                                        ______________ Мукосєєва М.А.

                                                         « _____»__________ 2013 року

ЗАВДАННЯ

до комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Металеві конструкції»

для студентів груп КБС, ЗКБ, ЗКБС спеціальності 6.060101 «Будівництво будівель і споруд»

напрямку 6.060101«Будівництво»

Варіант№  22

Проектується робоча площадка промислового будинку під технологічне корисне навантаження 8кН/м2 з сіткою колон 12х3,5 м.

1. Прийняти рішення щодо балкової клітки зі сталевим настилом товщиною 7 мм.

2. Підібрати головні та другорядні балки з прокатних двотаврів з умови міцності в пружній та пружньо-пластичній стадіях роботи. якщо поєднання всіх балок між собою - шарнірне.

3. Перевірити жорсткість елементів площадки.

Затверджено на засіданні циклової комісії розрахункових дисциплін

Протокол № ____ від «____» __________ 20 ___ року

Голова циклової комцісії _____________  ____________________________